Error
  • Component not found

June 2019

01 July 2019

1 iulie

1859

Alexandru Iona Cuza dă decretul pentru înfiinţarea Direcţiei de statistică a Moldovei, director fiind numit Ion Ionescu de la Brad.

 

 

 

 

 

1866

Promulgarea noii Constituţii a României, redactată după modelul Constituţiei Belgiei din februarie 1835. Noua Constituţie reprezintă baza juridică a coaliţiei dintre burghezie şi moşierime.

 

 

 

 

 

1878

S–a încheiat Congresul de pace de la Berlin. Prin Tratatul de pace s–au recunoscut independența României și drepturile ei asupra Dobrogei. Județele Cahul, Bolgrad și Ismail, din sudul Basarabiei, aflate în componența României, sunt încorporate Imperiului Țarist.

 

 

1881

Apare la Iaşi, bilunar, apoli lunar, revista politică, culturală, ştiinţifică şi literară de orientare general-democratică „Contemporanul”, tribună a materialismului militant. Revista a apărut sub conducerea lui Ioan Nădejde (1881-1885) şi apoi a lui Vasile Morţun (1885-1891), avându-l ca mentor pe Constantin Dobrogeanu-Gherea.

 

 

 

 

1916

Începe Bătălia de pe Somme, una dintre cele mai lungi și mai sângeroase din Primul Război Mondial, cu mai mult de un milion de morți în ambele părți. Forțele britanice și franceze au încercat să rupă liniile germane pe un front de 40 km la nordul și sudul râului Somme, în nordul Frenței. Principalul scop al acestei lupte era ca germanii să aducă trupe de la Verdun; totuși, pierderile din Somme au terminat fiind superioare celor de la Verdun.

 

 

1942

Începe prima bătălie de la El Alamein, una dintre luptele ale Campaniei Deșertului Vestic a celui de-al Doilea Război Mondial, având ca beligeranți forțele Axei comandate de Erwin Rommel pe de-o parte și forțele Aliaților comandate de Claude Auchinleck. Bătălia a marcat oprirea înaintării spre est a Axei. El Alamein (Egipt) a fost punctul cel mai estic atins de forțele Axei, aflat la doar 80 km de Alexandria.

Read more

30 iunie

1606

A decedat Ieremia Movilă, boier moldovean, frate cu mitropolitul Gheorghe Movilă, a fost urcat pe tron de cancelarul polonez Zamoyski în locul lui Ștefan Răzvan. A fost tot timpul protejatul polonezilor. Este recunoscut ca domn și de turci cărora le plătea tributul. În timpul domniei sale a fost ridicată Mănăstirea Sucevița, pe locul unui lăcaș de cult mai vechi, din lemn.

 

 

 

 

1934

Începe „Noaptea cuțitelor lungi” sau "Operațiunea Colibri", a avut loc în Germania, când regimul nazist a executat cel puțin 85 de oameni din motive politice. Majoritatea celor uciși erau membri ai „Batalioanelor de asalt” (SA) (în germană Sturmabteilung), o organizație paramilitară nazistă. Adolf Hitler a acționat împotriva SA și împotriva liderului său, Ernst Röhm, deoarece vedea în independența SA și în apetitul membrilor acesteia pentru violențe de stradă o amenințare directă asupra puterii sale.

 

 

 

 

1941

La Liov a fost emisă Declarația de independență a Ucrainei de către Organizația Naționaliștilor Ucraineni, conduși de Stepan Bandera. Premierul noului stat ucrainean a fost numit Iaroslav Stețko, iar șeful Radei Națională Ucraineană a devenit Kost Levițki. OUN a încercat să profite de retragerea forțelor sovietice din Ucraina după invadarea URSS de către trupele Germaniei Naziste. După numai câteva zile de la ocuparea Liovului, naziștii au arestat proaspăt formatul guvern ucrainean, iar membrii săi au fost trimiși în lagăre de concentrare din Reich.

Read more

29 iunie

120

O diplomă militară descoperită la Porolissum (azi, satul Moigrad din județul Sălaj) menționează pentru prima dată un guvernator al Daciei Superior, Cn. Minucius Faustinus Sex. Iulius Severus.

 

 

 

1400

Începe domnia efectivă a lui Alexandru cel Bun în Moldova (s-a proclamat domn la 23 aprilie 1399); Alexandru cel Bun a consolidat statul pe plan extern și intern, a aplanat conflictul cu Patriarhia din Constantinopol, care a recunoscut Mitropolia de la Suceava (1401), a înființat episcopiile din Roman și Rădăuți și a clădit mânăstirile Moldovița și Bistrița.

 

 

 

 

1521

Este atestat primul  document cunoscut, scris in limba romana -Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către Johannes Benkner, judele Braşovului.

 

 

 

1602

Este încheiată Convenţia de la Cluj, Sigesmund Bathory cedează Transilvania împăratului Rudolf al II-lea de la care primeşte ducatele Opplen şi Ratibor şi un venit de 50 000 florini anual.

 

 

 

 

 

1659

O oaste de  cazaci ucraineni condusă de Ivan Vîhovski , a învins în bătălia de la Konotop  o armată rusă condusă de prințul Trubețkoi.

 

 

 

1819

S-a născut Nicolae Bălcescu  istoric, scriitor, om politic, lider al mişcării revoluţionare de la 1848 în Ţara Românească. Exponent al generaţiei paşoptiste, Bălcescu s-a numărat printre fondatorii societăţii secrete „Frăţia” şi „Societăţii studenţilor români” de la Paris, prin intermediul cărora a promovat ideile liberale moderne de organizare a statului. Opera sa, „Românii supt Mihai-Voevod Viteazul”, publicată postum, este una dintre operele ilustrative pentru ideologia naţională a secolului al XIX-lea prin conturarea mitului unităţii naţionale înfăptuite de voievoul Mihai Viteazul.

 

Read more

28 iunie

1651

Începe Bătălia de la Beresteczko, între cazacii zaporojeni răsculați, conduși de hatmanul Bogdan Hmelnițki, ajutat de tătarii crimeeni aliați pe de o parte, și de cealaltă parte armata polono-lituaniană în frunte cu regele Ioan al II-lea Cazimir. A fost cea mai mare bătălie terestră a secolului al XVII-lea.

 

 

1848

Ca urmare a unor zvonuri ale reacţiunii boiereşti despre iminenţa intrării în Ţara Românească a unei mari armate ţariste care se îndreaptă spre Bucureşti concomitent cu o armată turcească, Guvernul provizoriu părăseşte în grabă Bucureştii, refugiindu-se la Rucăr.

 

 

1914

Arhiducele austro-ungar Franz Ferdinand și soția sa au fost asasinați, eveniment ce a declanșat Primul Război Mondial, Imperiul Austro-Ungar declarând război Serbiei.

 

 

 

 

 

1919

Se semnează la Versailles Tratatul de pace dintre Puterile Aliate şi Germania, prin care aceasta pierdea toate coloniile, înapoia o serie de teritorii Franţei (Alsacia şi Lorena), Belgiei (Eupen şi Malmedy), Poloniei (Poznania şi Prusia Occidentală) etc.

 

 

1940

Prin comunicatul nr. 25 al Marelui Stat Major al Armatei Române, populația a fost anunțată în mod oficial despre existența ultimatumului sovietic, despre acceptarea acestuia de către București și despre intenția guvernului de evacuare a armatei și administrație de pe malul drept al Prutului. În conformitate cu prevederile ultimatumului, trei orașe cheie – Chișinău, Cernăuți și Cetatea Albă – trebuiau să fie predate sovieticilor până la ora 14:00. Până pe 2 iulie, granița de-a lungul râului Prut a fost închisă definitiv.

 

 

2001

Republica Moldova participă cu drepturi depline la Pactul de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, contribuind la promovarea securităţii şi stabilităţii în regiune. Participarea la activităţile acestui organism regional extinde şi facilitează promovarea procesului de înţelegere şi cooperare regională, menit să dezvolte relaţiile în sud-estul Europei. În acest context, militarii moldoveni participă la activităţile grupului de lucru interministerial referitor la problemele securităţii şi apărării. 

 

 

Read more

27 iunie

1484

Armata turcă trece Dunarea pe la Isaccea, pentru a ataca  Moldova şi face  joncţiunea cu armata Ţării Româneşti, condusă de Vlad Călugărul şi cu un corp de oaste tătar.

 

 

 

 

1611

Are loc Lupta de lângă Braşov. Radu Şerban zdrobeşte oastea lui Gabriel Bathory, care se refugiază la Sibiu. Şovăielile lui Radu Şerban şi ale imperialilor, după victorie, au permis lui G. Bathory să păstreze domnia până în 1613. Turcii pătrund în Ţara Românească şi intră apoi în Transilvania. Radu Şerban se retrage în Moldova, de unde pleacă apoi în Polonia, iar de aici la Viena.

 

 

 

 

1709

Are loc Bătălia de la Poltava care a reprezentat victoria decisivă a țarului Petru I al Rusiei în fața regelui Carol al XII-lea al Suediei într-una dintre cele mai celebre bătălii ale Marelui Război al Nordului. Ea este considerată a fi începutul declinului Suediei ca mare putere europeană, locul ei ca putere dominantă a Europei de Nord fiind luat de Rusia. Această bătălie a marcat și sfârșitul ambițiilor de independență ale ucrainenilor.

 

 

1913

România declară război Bulgariei, intrând în cel de-al doilea război balcanic alături de Grecia, Serbia, Muntenegru şi Turcia.Regele Carol I, in calitate de comandant suprem al armatei, si-a stabilit cartierul general la Corabia.

 

 

1991

Slovenia, care își declarase independența cu două zile în urmă, este invadată de trupele iugoslave.

 

 

Read more

26 iunie

Este marcată Ziua internaţională pentru sprijinirea victimelor torturii. Pe 12 decembrie 1997, la recomandarea Consiliului Economic şi Social (decizia 1997/251), Adunarea ONU a proclamat ziua de 26 iunie ca Zi Internaţională pentru sprijinirea victimelor torturii (rezolutia 52/149). Scopul acestei Zile este eliminarea torturii şi funcţionarea efectivă a Convenţiei împotriva torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, semnată în 1984 şi intrată în vigoare la 26 iunie 1987.

 

 

1599

Este semnat un nou tratat între Țara Românească și Transilvania. Mihai Viteazul a acceptat suzeranitatea lui Andrei Bathory, iar acesta a recunoscut domnia ereditară în familia lui Mihai Viteazul

 

 

 

 

  

1655

Este încheiat la Târgovişte tratatul de alianţă între Constantin Şerban şi Gheorghe Rakoczi II.

 

 

 

 

1877

Are loc schimb de focuri între artileria română și cea otomană în zona Calafat-Vidin, a cazut la datorie sergentul Nicolae Popescu, prima jertfă românească în războiul de independență

 

 

 

1927

A decedat Vasile Pârvan, istoric, arheolog, filosof al istoriei, membru al Academiei Române. Este considerat părintele şcolii arheologice româneşti, lui i se datorează primul plan de efectuare a unor cercetări organizate la nivel naţional şi aplicarea acestuia, prin efectuarea de săpături, în mai multe sit-uri arheologice din Dobrogea şi Muntenia.

 

 

 

  

1940 

România a primit un ultimatum din partea Uniunii Sovietice, prin care se cerea evacuarea administrației civile și a armatei române de pe teritoriul dintre Prut și Nistru cunoscut ca Basarabia și din partea nordică a regiunii Bucovina.

 

 

 

1936 

A plecat în lumea celor drepți Constantin Stere, scriitor și politician român (n. 1865)

 

 

 

 

2013 

A plecat dintre noi Dumitru Matcovschi, poet, prozator, academician și dramaturg din Republica Moldova (n. 1939)

 

 

 

 

RO_tricolorRomânia – Ziua drapelului național (din 1998)

 

Read more

25 iunie

Tara Romaneasca1441

Prima menţiune a Adunării Ţării în Moldova;
în Ţara Românească va fi menţionată pentru prima dată în 1522. 
Convocarea acesteia a fost legată de decizia lui Alexandru cel Bun de a acorda fostei sale soţii, lituanianca Rimgailla, târgul Siret şi alte bunuri. Adunările Ţării (din sec. XVII se mai utiliza şi termenul „Sfatul de Obşte”) erau formate dinboieri, clerul înalt şi curteni şi se întruneau atunci când se luau decizii importante pentru ţară (alegerea domnilor şi abdicarea acestora, declaraţii de război şi încheierea păcii, trimitirea de solii importante, judecarea unor cauze de mare importanţă, stabilirea obligaţiilor populaţiei faţă de stat etc.). Adunarea Ţării, convocată de domn, reprezenta un organ consultativ, eventual de confirmare a unor hotărâri domneşti, şi era condusă de Sfatul Domnesc.

  

 

Constantin Cantemir1685

Constantin Cantemir  urcă pe tronul Moldovei. Cu toate că era fidel Porţii, în domeniul politicii interne s-a manifestat contra domniilor fanariote. Faptul a fost unul din principalele argumente pentru Şerban Cantacuzino, domnul Munteniei, de a-l susţine pe C. Cantemir la domnie. Dar au existat şi alte argumente. Cantemir era un bun militar şi această calitate putea fi folosită de coaliţia cruciată a creştinătăţii, dorită de Şerban Cantacuzino. De altfel era în vîrstă şi nu mai avea mult de trăit, dar prin intermediul lui, cu o reputaţie înaltă la Poartă, se putea scăpa de domniile fanariote.

 

 

 

1917

La şedinţa Comitetul militarilor basarabeni de la Odessa s-a cerut introducerea limbii române în şcolile din Basarabia, deschiderea seminarelor moldoveneşti, cerând totodată ca reprezentanţii administraţiei din Basarabia să cunoască şi să vorbească limba băştinaşilor.

 

 

1930

Are loc Conferinţa Micii Înţelegeri la Strbske Pleso (Cehoslovacia), cu care prilej se semnează un Acord complementar la tratatele de amiciţie şi de alianţă, în care se stipulează necesitatea întâlnirii miniştrilor de externe anual sau ori de câte ori este nevoie, Mica Înţelegere devenind astfel un organism politic închegat şi cu o puternică coeziune internă.

 

 

1932

Comitetul pentru dezarmarea morală de la Geneva adoptă „Memorandomul Pella” privind adaptarea legislaţiilor naţionale la cerinţele fundamentale ale vieţii internaţionale şi instituie un Comitet juridic special, pentru studierea memorandului.

 

 

Antoni Gaudi1852

S-a nascut celebrul arhitect catalan spaniol Antoni Gaudi; (d. 1926).

A fost un arhitect faimos atât pentru stilul său unic cât și pentru proiectele sale puternic individualizate.

În 1883 a început construcția celebrei catedrale dedicate Sfintei Familii, Sagrada Família, catedrală finanțată din fonduri publice.

A lucrat la acest proiect până la moartea sa, survenită la 10 iunie 1926, în urma unui accident (fusese lovit de un tramvai). Acest monument mai este și astăzi în lucru fiind finantat din donații din fonduri publice.

 

 

casa poporului1984 

Au fost inaugurate lucrarile de constructie a Casei Poporului si a Bulevardului ”Victoria Socialismului” din Bucuresti.

Casa Poporului s-a construit pe fostul Dealul Spirii si este a doua constructie administrativa din lume ca suprafata, dupa Pentagon, de 64.800 kilometri patrati. Are o forma dreptunghiulara, cu dimensiuni impunatoare: 270 metri la fatada, 240 metri pe lateral, o inaltime de 84 metri si o adancime (sub 0 m) de 92 metri.

Cladirea are 12 etaje, 4 niveluri subterane si un buncar nuclear, 1.100 incaperi, doua galerii monumentale de 180 metri lungime si 18 metri inaltime.

Cea mai mare incapere este Sala Unirii, cu o inaltime de 16 metri si o suprafata de 2.200 metri patrati. A fost construita intre 1984 si 1989, pe locul unor manastiri demolate in acest scop si al Dealului Uranus, care a fost nivelat. Lucrarile de proiectare au fost facute de o echipa de arhitecti condusa de Anca Petrescu. Ceausescu a vrut ca aceasta cladire sa devina sediul presidentiei, comitetului central al partidului comunist si al unor ministere. In prezent cladirea este sediul Parlamentului Romaniei.

 

 

 

Steaua_Romaniei1998 

Reinstituirea Ordinului „Steaua României”, cu şase grade (Colan, Mare Cruce, Mare Ofiţer, Comandor, Ofiţer, Cavaler), cel mai înalt ordin naţional românesc, pentru a recompensa serviciile excepţionale, civile şi militare aduse statului şi poporului român.

Domnitorul Cuza a cerut reprezentantului României la Paris în 1863, să ia legătura cu o cunoscută casă de bijuterii în vederea confecţionării unei decoraţii.

Casa Krétly va prezenta un model care este imediat acceptat de domnitor şi, pe baza acordului său, se va efectua o comandă pentru cele 1000 de exemplare ale ordinului, prevăzut a avea cinci grade (Cavaler, Ofiţer, Comandor, Mare Ofiţer şi Mare Cruce).

Cuza hotărâse ca distincţia să se numească “Ordinul Unirii”, urmând să fie instituit şi acordat pe 24 ianuarie 1864, dată la care se împlineau cinci ani de la alegerea sa ca domnitor şi al Ţării Româneşti, moment care marca, de fapt, Unirea celor două principate române.

Din această cauză şi deviza ordinului a fost concepută pentru a fi adecvată momentului Unirii: “GENERE ET CORDRES FRATRES” (“FRAŢI PRIN ORIGINI ŞI SIMŢIRI.

Deviza ordinului, care nu mai corespundea noului moment istoric, va fi schimbată, alegându-se “IN FIDE SALUS” (“ÎN CREDINŢĂ ESTE SALVAREA”).

Denumirea de “Steaua României” a apărut mai târziu, la 10 mai 1877, o dată cu votarea instituirii ordinelor, ca prim act normativ al noului stat suveran România.

Ca toate celelalte decoraţii existente, şi Ordinul “Steaua României” a fost desfiintat de comunisti la începutul anului 1948, după proclamarea Republicii Populare Române.

Portul distincţiei a fost interzis, chiar şi păstrarea însemnelor acesteia fiind considerată un delict în primii ani după abrogare.

Read more

24 iunie

1711

Pentru I soseşte la Iaşi, unde se întâlneşte cu Dimitrie Cantemir.

 

 

 

 

 

 

1812

Începe Invazia franceză asupra Imperiului Rus, un conflict militar din cadrul războaielor napoleoniene. Conflagrația a cuprins operațiuni militare pe mai multe teatre: teatrul principal, de la râul Neman până la Moscova, precum și două teatre secundare, pe flancurile celui principal: unul în nord, între Dvina și Neman, și altul în sud, în zona Volîniei.

 

 

1859

S-a dat Bătălia de la Solferino, care s-a soldat cu victoria armatei aliate formată din armata franceză condusă de Napoleon al III-lea și armata sardă condusă de Victor Emmanuel al II-lea (denumită alianța franco-sardă), împotriva armatei austriece condusă de împăratul Franz Joseph I. Aceasta a fost ultima mare bătălie din istoria universală în care toate armatele s-au aflat sub comanda personală a monarhilor lor.

 

 

1862

În România vine la putere guvernul „căii de mijloc”, sub preşedinţia lui Nicolae Kretzulescu (liberal moderat) care continuă opera legislativă legată de organizarea şi consolidarea statului român unificat.

 

 

 

 

 

1948

Blocada Berlinului, reforma monetară, ce urma să introducă o singură monedă pentru cele trei zone occidentale de ocupație, a provocat blocada totală asupra Berlinului de Vest de către sovietici care au întrerupt complet comunicațiile cu zona occidentală pe uscat și pe apă; de la 26 iunie 1948, pentru aprovizionarea orașului, a început să funcționeze un „pod aerian" american. Blocada a fost ridicată la 11 mai 1949.

 

 

2002

A fost semnat la Bruxelles Acordul între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Agenţia Naţională de Imagistică şi Cartografie a Ministerului Apărării al SUA, la 24 iunie 2002, reglementând cooperarea şi schimbul de bază în domeniul informaţiilor şi serviciilor geospaţiale globale.

 

 

 

 

 

2002

A fost semnat la Beijing Acordul de cooperare între Ministerele Apărării a Republicii Moldova şi Republicii Populare Chineze. La dotarea tehnică a instituţiei militare moldoveneşti acest acord a adus o contribuţie deosebită relațiilor dintre instituții.

 

Read more

23 iunie

Este marcată Ziua Suveranităţii a Republicii Moldova. În data de 23 iunie 1990 Sovietul Suprem al RSS Moldova a adoptat declaraţia de suveranitate.

 

  

 

 

 

 

Ziua ONU pentru serviciul public. La 20 decembrie, Adunarea Generala a decis la ziua de 23 iunie a fiecărui an sa fie sărbătorită ca Zi ONU pentru serviciul public (rezoluţia 57/277). Adunarea a încurajat statele membre sa organizeze evenimente speciale pentru marcarea acestei Zile pentru a scoate în evidenţă contribuţia serviciului public la procesul de dezvoltare.

 

 

 

1917

Îşi începe activitatea Comitetului Central Executiv Moldovenesc al Uniunii Soldaţilor şi Ofiţerilor, şedinţa de constituire fiind prezidată de Vasile Ţanţu. La ea au fost invitaţi şi reprezentanţi ai altor comitete ale basarabenilor: Crihan şi Ciornei de la Odesa, soldatul Braga de la Novo-Gheorghievsk, soldatul Harea de la Chişinău. Preşedinte al Comitetului a fost ales Pântea, secretar–Varzari.

 

 

 

 

1961

A intrat în vigoare Tratatul asupra Antarcticii, elaborat în anul 1959; tratatul bloca, pe o perioadă de 30 de ani, pretențiile oricărui stat la o suveranitate teritorială în Antarctica, unde cercetarea științifică este liberă, iar orice activitate cu scopuri militare este interzisă.

 

Read more

22 iunie

Este marcată Ziua Comemorării Victimelor Fascismului, instituită prin decret prezidenţial în anul 2002.

 

 

 

 

 

 

 

1462

Are loc asediul nereuşit al lui Ştefan cel Mare asupra cetăţii Chilia, apărată de o garnizoană ungară.

 

 

  

1479

Ştefan cel Mare începe reconstrucţia pe malul stâng al Dunării a cetăţii Chilia Nouă, la ridicarea căreia participă 800 de zidari şi 17 000 de ajutoare.

 

 

 

1498

Începe campania moldovenească în Polonia, ca represalii pentru atacul din anul precedent al regelui Ioan Albert asupra Moldovei. Ştefan cel Mare cucereşte, pradă şi arde cetăţile Trembowla, Buczacz şi Podhajce, apoi pradă până la Liov şi peste Nistru, în Pocuţia.

 

 

 

 

 

1529

Are loc bătălia de la Feldioara. Oastea moldoveană condusă de vornicul Grozav zdrobeşte pe partizanii lui Ferdinand de Habsburg. Ioan Zapolya dăruieşte, drept mulţumire lui Petru Rareş, cetatea Unguraşul. Victoria de la Feldioara consolidează situaţia sprijinitorilor lui Ioan Zapolya care pun stăpânire pe Cluj, Turda, Alba Iulia, Braşov şi alte oraşe.

 

 

 

 

1633

Miron Barnovschi este executat la Constantinopol, în urma învinuirii aduse de mai mulţi boieri, între care şi vornicul Lupu, că este o unealtă a polonilor.

 

 

 

 

 

1815

Armatele aliate ale Rusiei, Austriei, Prusiei și Angliei au impus abdicarea pentru a doua oară și exilul lui Napoleon I, împărat al Franței (1804-1814 și 1815), pe Insula Sfânta Elena.

 

 

 

1940

Este semnat al doilea armistițiu de la Compiègne de Germania Nazistă și Franța. Ca urmare a victoriei Germaniei în Bătălia Franței (10 mai – 21 iunie 1940), a fost înființată zona de ocupație germană din Franța – întregul nordul țării, cu coasta Atlanticului și toate porturile sale și cu coasta Canalului Mânecii. Restul teritoriului „liber” a rămas sub controlul guvernului de la Vichy.

 

  

1941

Începe Operațiunea Barbarossa, operația militară de invadare a Uniunii Sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Scopul inițial al operațiunii a fost cucerirea Rusiei Europene și a Ucrainei până la Arhanghelsk în nord și Astrahan în sud. Se presupune că eșecul Operațiunii Barbarossa a dus, în cele din urmă, la înfrângerea Germaniei naziste, fiind un punct de cotitură pentru soarta celui de Al Treilea Reich condus de Adolf Hitler.

 

 

Read more