Error
  • Component not found

June 2019

11 June 2019

O NOUĂ EXPOZIȚIE CU MARI EMOȚII

 

Expo_06_19_3Facultatea Arte Plastice, Decorative şi Design din cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, în colaborare cu Centrul de Cultură şi Istorie Militară,  au organizat expoziţia lucrărilor de licenţă a studenţilor de la catedrele de pictură, grafică şi design interior. La eveniment au participat Rectorul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Victoria MELNIC; Decanul Facultăţii de Arte Plastice, Decorative şi Design, Svetlana PLAŢINDA; Criticul de artă, Tudor STĂVILĂ; Maestrul în artă, Iurie MATEI.

Studenţii care şi-au expus lucrările pe parcursul evenimentului au avut mari emoţii, dar au susţinut cu brio licenţa 2019.

Expoziţia a fost inaugurată la data de 10 iunie 2019, ora 1000, la Centrul de Cultură şi Istorie Militară şi va fi expusă pînă la 14 iunie 2019.

 

  • Hits: 198
  • Hits: 184
  • Hits: 228
  • Hits: 177
  • Hits: 184
  • Hits: 178

Read more

11 iunie

1524

Are loc Lupta de la Tărăsăuți. Împăratul Ștefăniță zdrobește un corp de oaste otomană care se întorcea dintr-o incursiune de pradă în Polonia.

 

 

 

 

 

1535

Intrat în conflict cu o parte a marii boierimi, Vlad Vintilă, domnul Țării Românești, este ucis în timpul unei vânători.

 

 

 

 

 

1551

Iliaș Rareș părăsește domnia Moldovei, îmbrățișează apoi la Stambul religia mahomedană și devine pașă de Silistra.

 

 

 

 

 

1574

Asediată de turci la Roșcani și lipsită de apă, oastea moldo-cazacă este silită să se predea. În ciuda asigurărilor date, Ioan-Vodă este ucis de turci. Tătarii capătă permisiunea de a prăda Moldova.

 

 

 

 

1848

Izbucnește revoluția la București. Silit de situația creată, Gheorghe Bibescu semnează Constituția și recunoaște noul guvern.

 

 

 

 

1919

Delegației României la Conferința păcii de la Paris i se comunică hotărârea Consiliului Suprem privind frontierele dintre România și Ungaria și dintre România și Iugoslavia, prin care se recunoștea de drept unirea cu România a Transilvaniei, Maramureșului și Banatului.

 

 

1941

Se semnează la Munchen și la Berchtesgaden acordurile germano-române, prin care guvernul antonescian se angajează să ia parte la războiul împotriva U.R.S.S.

 

 

 

Read more

10 iunie

În Republica Moldova este marcată Ziua Poliției de Frontieră.                                                         

 

 

 

323

A decedat Alexandru cel Mare, cunoscut și sub numele de Alexandru Macedon, a fost unul dintre primii mari strategi și conducători militari din istorie. Cuceririle sale spectaculoase i-au făcut pe macedoneni stăpâni ai Orientului Apropiat. La moartea sa, la vârsta de 33 de ani, era stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată. A contribuit substanțial la răspândirea culturii elene în întreaga lume.

 

 

1476

Armata turcă trece Dunărea fără a întâmpina vreo rezistență, înaintând apoi pe valea Siretului.

 

 

1574

Are loc bătălia de lângă iezerul Cahulului. Trădat de boierime, Ioan-Vodă, după o rezistență dârză, este silit să se retragă la Roșcani.

 

 

 

 

 

1912

Are loc mitingul aviatic de la Aspern (Austria) la care Aurel Vlaicu a obținut un mare success. Aflat în competiție cu piloți celebri ai timpului, a obținut premiul I pentru aruncarea unui proiectil la țintă, de la o înalțime de 300 metri și premiul al II-lea, pentru aterizarea la punct fix.

 

 

1926

La Paris se încheie Convenția de amiciție și arbitraj româno-franceză, completată cu o convenție militară și un protocol privind angajamentul de neagresiune față de U.R.S.S., bazat pe un statu-quo teritorial.

 

 

1967

A încetat Războiul de Șase Zile, un conflict armat între Israel și alianța formată din statele arabe Egipt, Iordania și Siria. Acest război a durat între 5 și 10 iunie 1967. În urma victoriei asupra coaliției arabe, Israelul a ocupat Fâșia Gaza, Peninsula Sinai, Platoul Golan și Cisiordania. Războiul de Șase Zile a fost cel de-al treilea conflict armat arabo-israelian.

 

 

1970

S-a născut Vitalie Stoian, a deținut funcția de Şef Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naţionale în anii 2012 - 2013.  Și-a început cariera militară în anul 1992 în funcţia de comandant de pluton geniu şi a îndeplinit diferite funcţii de comandă şi stat major. Tot el a fost comandantul a două contingente de genişti detaşaţi în operaţiunea post-conflict de restabilire a Irakului şi a participat la numeroase operaţiuni de deminare a teritoriului naţional.

 

 

 

1993

A fost semnat Acordul de colaborare între Republica Moldova și Republica Belarus. În anii următori, au fost planificate şi, respectiv, efectuate o serie de activităţi bilaterale, în conformitate cu planurile anuale de cooperare militară. Acest acord a fost urmat de un şir de protocoale cu referire la diverse sfere de colaborare militară.

Read more

9 iunie

1456

Mahomed al II-lea emite actul din localitatea Ieni-Derbend, probabil primul tratat moldo-turc, încheiat în urma negocierilor purtate de logofătul Mihu în timpul celei de-a doua solii. Actul stipula privilegii pentru negustorii din Cetatea Albă şi din întreaga Moldova, precum şi încetarea incursiunilor turceşti asupra ţării, în schimbul achitării regulate a haraciului.

 

 

 

 

1598

Este semnat tratatul dintre împăratul Rudolf al II-lea și Mihai Viteazul, încheiat la Mănăstirea Dealu. Domnul Țării Românești recunoaște suzeranitatea împăratului, iar Rudolf al II-lea se obligă să-i asigure subsidii pentru întreținerea armatei și recunoaște caracterul ereditar al domniei

 

 

1672

S-a  născut la Moscova Ţarul  Petru I al Rusiei. A învăţat diferite lucruri de la occidentali şi a încercat să le aplice în Rusia. Semnificativ, în acest sens, este oraşul Sankt-Petersburg, care a fost construit din ordinul lui, între anii 1703 si 1712, oraş modern, devenit capitală a ţării, care se va dezvolta rapid pe plan economic datorită portului şi şantierului naval. În timpul lui, au apărut în Rusia, sute de manufacturi, s-a dezvoltat comerţul, a fost creată cavaleria permanentă şi s-a impus sistemul de recrutare regulată.

 

 

 

1815

Este semnat actul final al Congresului de la Viena. Franța este redusă la granițele din 1792, Austria obține Galiția, Tirolul, Triestul, Dalmația, Stiria, Lombardia și Veneția,  Olanda primește Belgia

 

 

 

1848

Are loc Adunarea de la Islaz la care Ion Heliade Rădulescu citește mulţimii Proclamația de la Islaz cuprinţând programul revoluţiei din Țara Românească.

 

 

 

 

 

1848

Atentat la viaţa domnului Ţării Româneşti, Gheorghe Bibescu. Arestările care-i urmează întârzie cu câteva zile izbucnirea revoluţiei la Bucureşti.

 

 

 

 

 

1848

Revoluţionarii moldoveni exilaţi organizează, la Cernăuţi, „Comitetul revoluţionar moldovean” în frunte cu Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Zaharia Moldovanu ş.a., care ţine o strânsă legătură cu revoluţia din Ţara Românească. Comitetul însărcinează pe Mihail Kogâlniceanu să redacteze un program de revendicări sociale şi politice.

 

 

 

 

1912

A murit Ion Luca Caragiale, un dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român, de origine greacă. Este considerat a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români. A fost ales membru post-mortem al Academiei Române. A fost inmormantat la cimitirul Bellu din Bucuresti

 

 

 


1934

Reluarea relaţiilor diplomatice normale dintre România şi U.R.S.S. Ambele guverne îşi garantau reciproc deplina şi întreaga respectare a suveranităţii şi abţinerea de la orice amestec direct sau indirect în treburile interne.

Read more

8 iunie

1862

A fost asasinat  primul-ministru  al Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei, Barbu Catargiu. A fost lider al partidei conservatoare și strălucit orator. Era fiul marelui vornic Ștefan Catargiu și al Țiței (Stanca) Văcărescu (fiica banului Barbu Văcărescu).

 

 

 

 

 

1867

Împăratul Austriei Franz Joseph, a fost încoronat la Buda, în Biserica Mátyás,  rege apostolic al Ungariei (1867-1916) și în această calitate a aprobat legea privind încorporarea Transilvaniei în Ungaria, la 27 mai 1867, punând astfel capăt disensiunilor cu nobilimea maghiară prin crearea statului  dualist  Austro-Ungaria.

 

 

 

 

 

1930

Parlamentul proclamă pe prinţul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. Fostul rege Mihai a redevenit prinţ moştenitor, primind titlul de „mare voievod de Alba Iulia”.

 

 

Read more

7 iunie

1494

Spania și Portugalia au semnat Tratatul de la Tordesillas, prin care Lumea Nouă (America) era împărțită între cele două țări.

 

 

 

 

 

1915

S-a născut Constantin Constantinov , actor de teatru și film. Începând din anul 1944, a jucat pe scena Teatrului muzical-dramatic "A.S.Pușkin" din Chișinău (azi Teatrul Național „Mihai Eminescu”). În anul 1953 a primit titlul de Artist al poporului. În teatru a jucat cu precădere roluri de comedie, interpretând circa 100 roluri.

 

 

1921

Se semnează Convenţia de alianţă româno-iugoslavă, care consfinţeşte înfiinţarea Micii Înţelegeri (Mica Antantă), ca organizaţie politică.

 

 

 

1934

La Geneva au loc convorbiri  Titulescu-Litvinov, cu rezultate pozitive pentru păstrarea statu-quo-ului teritorial şi al tratatelor existente.

 

 

 

 

 

1994

Este adoptată Hotărârea Parlamentului (HPA140/1994) privind Imnul de Stat al Republicii Moldova, fiind acceptate versurile lui A. Mateevici “Limba noastră”.

 

 

Read more

6 iunie

1513

Trupele italiene a „Ligii Sfinte" înving în Bătălia de la Novara, armata sub conducerea lui Ludovic al XII-lea al Franței.

 

 

 

1716

Ştefan Cantacuzino şi tatăl său, stolnicul Constantin, sunt executaţi la Constantinopol.

 

 

 

1799

S-a născut Alexandr Sergheevici Pușkin, un poet și dramaturg clasic rus din perioada romantică, considerat a fi cel mai mare poet rus și fondatorul literaturii ruse moderne.

 

 

 

 

 

1849

Trupele ţariste chemate la Curtea de la Viena trec în Transilvania şi Ungaria pentru înăbuşirea revoluţiei.

 

 

 

1871

S-a născut Nicolae Iorga, istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician român. A fost fondatorul și director al Școlii Române din Paris. A editat și condus numeroase ziare și reviste. În domeniul istoriei naționale, a elaborat monografii și sinteze de mare valoare și a integrat istoria României în istoria universală, relevând originalitatea culturii românești și interdependența istoriei poporului român cu istoria altor popoare.

 

  

 

 

1873

S-a constituit prin Acordul consultativ (Convenția de la Schönbrunn) între Alexandru II și Franz Joseph I, o înțelegere defensivă comună , care va pune bazele Alianței celor trei împărați.. În cazul unei amenințări de atac din partea unei terțe puteri, ambii monarhi se obligau să se înțeleagă pentru a adopta o „linie de conduită comună“.

 

 

 

 

1883

A încetat din viaţă compozitorul si dirijorul român Ciprian Porumbescu. Printre cele mai populare lucrări sunt: „Balada pentru vioară si orchestră” op. 29 şi opereta „Crai nou” pusă în scenă pentru prima dată în sala festivă a Gimnaziului Românesc din Brașov (astăzi Colegiul Național „Andrei Șaguna”), unde pentru scurtă vreme a fost profesor de muzică (1881-1883).

 

 

 

 

1930

Prinţul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, îndepărtat de la succesiunea tronului în 1926, se reîntoarce în ţară.

 

 

 

 

 

1944

Trupele Aliate debarcă pe coasta Normandiei, deschizând cel de-al doilea front în Europa.

 

 

Read more

5 iunie

1446

Dieta Ungariei, întrunită la Rakos, alege pe Iancu de Hunedoara guvernator al Ungariei, în timpul minoratului regelui Ladislau Postumul.

 

 

 

 

 

1461

Are loc prima incursiune a lui Ştefan cel Mare în Transilvania. Domnul Moldovei invadează părţile secuieşti pentru că voievodul Sebastian de Rozgonz luase la curtea sa pe Petru Aron.

 

 

 

 

 

1947

Într-un discurs rostit în Aula Universității Harvard, secretarul de stat american George Marshall anunță lansarea unui vast program de asistență economică destinat refacerii economiilor europene. Aplicarea acestuia a inceput de la 3 aprilie 1948, fiind in vigoare pana in luna iulie 1951.

 

 

Read more

4 iunie

Este marcată Ziua internaţională a copiilor nevinovaţi, victime ale agresiunii. La 19 august 1982, in cadrul sesiunii speciale de urgenta in problema Palestinei, membrii Adunării Generale ONU, "şocaţi de numărul mare de copii palestinieni şi libanezi care au căzut victime ale actelor de agresiune din partea Israelului", au decis sa comemoreze în fiecare an ziua de 4 iunie ca Zi Internaţională a Copiilor Victime ale Agresiunii (rezoluţia ES-7/8).

 

 

1920

La Trianon se încheie Tratatul de pace între Puterile Aliate şi Ungaria. Recunoaşterea pe plan internaţional a unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi a Maramureşului cu România, a Slovaciei şi Ucrainei Subcarpatice cu Cehoslovacia, a Croaţiei, Sloveniei şi părţii de vest a Banatului cu Serbia etc.

 

 

1942

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial are loc Bătălia de la Midway, cea mai importantă bătălie navală din războiul din Pacific, parte a celui de-al doilea război mondial. Între 4 iunie și 7 iunie 1942, la aproximativ o lună după bătălia din Marea Coralilor și la șase luni după atacul de la Pearl Harbour, Marina Statelor Unite a învins în mod decisiv Marina Imperială Japoneză, care atacase Atolul Midway, și a provocat pierderi ireparabile flotei japoneze.

 

 

 

Read more

3 iunie

1428

Are loc Bătălia de la Golubac. Oastea Ţării Româneşti, condusă de Dan al II-lea, participă alături de Sigismund de Luxemburg, suzeranul său, la lupta împotriva turcilor, încheiată cu înfrângerea creştinilor.

 

 

 

 

1444

Este încheiat tratatul de alianţă între Iancu de Hunedoara şi Ştefan Toma, regele Bosniei, împotriva turcilor.

 

 

 

 

 

 

1849

Armata ţărănească, condusă de Avram Iancu, repurtează lângă Abrud o mare victorie asupra unei armate maghiare, comandată de locotenent-colonelul Kemenz Farkas, care încercă să pătrundă în Munţii Apuseni.

 

 

 

 

 

1940

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial se încheie bătălia de la Dunkirk, cu victoria germanilor. Bătălia a reprezentat apărarea și evacuarea forțelor Aliaților, separate de principalele trupe ale defensivei franceze de înaintarea rapidă a celor germane.

 

 

Read more