Error
  • Component not found

07 June 2019

08 June 2019

8 iunie

1862

A fost asasinat  primul-ministru  al Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei, Barbu Catargiu. A fost lider al partidei conservatoare și strălucit orator. Era fiul marelui vornic Ștefan Catargiu și al Țiței (Stanca) Văcărescu (fiica banului Barbu Văcărescu).

 

 

 

 

 

1867

Împăratul Austriei Franz Joseph, a fost încoronat la Buda, în Biserica Mátyás,  rege apostolic al Ungariei (1867-1916) și în această calitate a aprobat legea privind încorporarea Transilvaniei în Ungaria, la 27 mai 1867, punând astfel capăt disensiunilor cu nobilimea maghiară prin crearea statului  dualist  Austro-Ungaria.

 

 

 

 

 

1930

Parlamentul proclamă pe prinţul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. Fostul rege Mihai a redevenit prinţ moştenitor, primind titlul de „mare voievod de Alba Iulia”.

 

 

Read more

7 iunie

1494

Spania și Portugalia au semnat Tratatul de la Tordesillas, prin care Lumea Nouă (America) era împărțită între cele două țări.

 

 

 

 

 

1915

S-a născut Constantin Constantinov , actor de teatru și film. Începând din anul 1944, a jucat pe scena Teatrului muzical-dramatic "A.S.Pușkin" din Chișinău (azi Teatrul Național „Mihai Eminescu”). În anul 1953 a primit titlul de Artist al poporului. În teatru a jucat cu precădere roluri de comedie, interpretând circa 100 roluri.

 

 

1921

Se semnează Convenţia de alianţă româno-iugoslavă, care consfinţeşte înfiinţarea Micii Înţelegeri (Mica Antantă), ca organizaţie politică.

 

 

 

1934

La Geneva au loc convorbiri  Titulescu-Litvinov, cu rezultate pozitive pentru păstrarea statu-quo-ului teritorial şi al tratatelor existente.

 

 

 

 

 

1994

Este adoptată Hotărârea Parlamentului (HPA140/1994) privind Imnul de Stat al Republicii Moldova, fiind acceptate versurile lui A. Mateevici “Limba noastră”.

 

 

Read more