Error
  • Component not found

08 June 2019

09 June 2019

9 iunie

1456

Mahomed al II-lea emite actul din localitatea Ieni-Derbend, probabil primul tratat moldo-turc, încheiat în urma negocierilor purtate de logofătul Mihu în timpul celei de-a doua solii. Actul stipula privilegii pentru negustorii din Cetatea Albă şi din întreaga Moldova, precum şi încetarea incursiunilor turceşti asupra ţării, în schimbul achitării regulate a haraciului.

 

 

 

 

1598

Este semnat tratatul dintre împăratul Rudolf al II-lea și Mihai Viteazul, încheiat la Mănăstirea Dealu. Domnul Țării Românești recunoaște suzeranitatea împăratului, iar Rudolf al II-lea se obligă să-i asigure subsidii pentru întreținerea armatei și recunoaște caracterul ereditar al domniei

 

 

1672

S-a  născut la Moscova Ţarul  Petru I al Rusiei. A învăţat diferite lucruri de la occidentali şi a încercat să le aplice în Rusia. Semnificativ, în acest sens, este oraşul Sankt-Petersburg, care a fost construit din ordinul lui, între anii 1703 si 1712, oraş modern, devenit capitală a ţării, care se va dezvolta rapid pe plan economic datorită portului şi şantierului naval. În timpul lui, au apărut în Rusia, sute de manufacturi, s-a dezvoltat comerţul, a fost creată cavaleria permanentă şi s-a impus sistemul de recrutare regulată.

 

 

 

1815

Este semnat actul final al Congresului de la Viena. Franța este redusă la granițele din 1792, Austria obține Galiția, Tirolul, Triestul, Dalmația, Stiria, Lombardia și Veneția,  Olanda primește Belgia

 

 

 

1848

Are loc Adunarea de la Islaz la care Ion Heliade Rădulescu citește mulţimii Proclamația de la Islaz cuprinţând programul revoluţiei din Țara Românească.

 

 

 

 

 

1848

Atentat la viaţa domnului Ţării Româneşti, Gheorghe Bibescu. Arestările care-i urmează întârzie cu câteva zile izbucnirea revoluţiei la Bucureşti.

 

 

 

 

 

1848

Revoluţionarii moldoveni exilaţi organizează, la Cernăuţi, „Comitetul revoluţionar moldovean” în frunte cu Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Zaharia Moldovanu ş.a., care ţine o strânsă legătură cu revoluţia din Ţara Românească. Comitetul însărcinează pe Mihail Kogâlniceanu să redacteze un program de revendicări sociale şi politice.

 

 

 

 

1912

A murit Ion Luca Caragiale, un dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român, de origine greacă. Este considerat a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români. A fost ales membru post-mortem al Academiei Române. A fost inmormantat la cimitirul Bellu din Bucuresti

 

 

 


1934

Reluarea relaţiilor diplomatice normale dintre România şi U.R.S.S. Ambele guverne îşi garantau reciproc deplina şi întreaga respectare a suveranităţii şi abţinerea de la orice amestec direct sau indirect în treburile interne.

Read more

8 iunie

1862

A fost asasinat  primul-ministru  al Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei, Barbu Catargiu. A fost lider al partidei conservatoare și strălucit orator. Era fiul marelui vornic Ștefan Catargiu și al Țiței (Stanca) Văcărescu (fiica banului Barbu Văcărescu).

 

 

 

 

 

1867

Împăratul Austriei Franz Joseph, a fost încoronat la Buda, în Biserica Mátyás,  rege apostolic al Ungariei (1867-1916) și în această calitate a aprobat legea privind încorporarea Transilvaniei în Ungaria, la 27 mai 1867, punând astfel capăt disensiunilor cu nobilimea maghiară prin crearea statului  dualist  Austro-Ungaria.

 

 

 

 

 

1930

Parlamentul proclamă pe prinţul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. Fostul rege Mihai a redevenit prinţ moştenitor, primind titlul de „mare voievod de Alba Iulia”.

 

 

Read more