Error
  • Component not found

11 June 2019

12 June 2019

12 iunie

1476

Ștefan cel Mare își fixează tabăra în valea Berheciului în apropiere de hotarul Țării Românești, considerând că armata otomană va trece prin Țara Românească pentru a face joncțiunea cu oastea lui Laiotă Basarab.

 

 

 

 

1476

Moldovenii înfrâng în apropierea Cetății Albe un corp de oaste tătar (circa 10000 de oșteni). Cu acest prilej au fost eliberați cei circa 5000 de captivi luați de invadatori.

 

 

1864

A decedat în  Grecia, la Atena, Mihail Suţu (Soutzos) sau Mihail Suţu al II-lea, fost domnitor al Moldovei.

 

 

 

 

2000

În ședinţa Comisiei Naţionale de Heraldică au fost aprobate simbolurile Armatei Naţionale – stema, emblema şi drapelul, prin ordinul nr. 144 din 30 august 2000 al ministrului apărării al Republicii Moldova “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la emblema, stema şi drapelul Armatei Naţionale”. 

Read more

O NOUĂ EXPOZIȚIE CU MARI EMOȚII

 

Expo_06_19_3Facultatea Arte Plastice, Decorative şi Design din cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, în colaborare cu Centrul de Cultură şi Istorie Militară,  au organizat expoziţia lucrărilor de licenţă a studenţilor de la catedrele de pictură, grafică şi design interior. La eveniment au participat Rectorul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Victoria MELNIC; Decanul Facultăţii de Arte Plastice, Decorative şi Design, Svetlana PLAŢINDA; Criticul de artă, Tudor STĂVILĂ; Maestrul în artă, Iurie MATEI.

Studenţii care şi-au expus lucrările pe parcursul evenimentului au avut mari emoţii, dar au susţinut cu brio licenţa 2019.

Expoziţia a fost inaugurată la data de 10 iunie 2019, ora 1000, la Centrul de Cultură şi Istorie Militară şi va fi expusă pînă la 14 iunie 2019.

 

  • Hits: 130
  • Hits: 117
  • Hits: 131
  • Hits: 112
  • Hits: 120
  • Hits: 117

Read more

11 iunie

1524

Are loc Lupta de la Tărăsăuți. Împăratul Ștefăniță zdrobește un corp de oaste otomană care se întorcea dintr-o incursiune de pradă în Polonia.

 

 

 

 

 

1535

Intrat în conflict cu o parte a marii boierimi, Vlad Vintilă, domnul Țării Românești, este ucis în timpul unei vânători.

 

 

 

 

 

1551

Iliaș Rareș părăsește domnia Moldovei, îmbrățișează apoi la Stambul religia mahomedană și devine pașă de Silistra.

 

 

 

 

 

1574

Asediată de turci la Roșcani și lipsită de apă, oastea moldo-cazacă este silită să se predea. În ciuda asigurărilor date, Ioan-Vodă este ucis de turci. Tătarii capătă permisiunea de a prăda Moldova.

 

 

 

 

1848

Izbucnește revoluția la București. Silit de situația creată, Gheorghe Bibescu semnează Constituția și recunoaște noul guvern.

 

 

 

 

1919

Delegației României la Conferința păcii de la Paris i se comunică hotărârea Consiliului Suprem privind frontierele dintre România și Ungaria și dintre România și Iugoslavia, prin care se recunoștea de drept unirea cu România a Transilvaniei, Maramureșului și Banatului.

 

 

1941

Se semnează la Munchen și la Berchtesgaden acordurile germano-române, prin care guvernul antonescian se angajează să ia parte la războiul împotriva U.R.S.S.

 

 

 

Read more