Error
  • Component not found

July 2019

07 July 2019

7 iulie

1711

Îcepe Bătălia de la Stănileşti, confruntare otomano-rusă cu urmări importante pentru Moldova şi Ţara Românească. Prin tratatul de la Luţk, Dimitrie Cantemir se angaja să sprijine Rusia în războiul împotriva Turciei şi să accepte instalarea „temporară” de garnizoane ruseşti în cetăţile Moldovei. În caz de victorie, Bugeacul revenea sub stăpânirea Moldovei, iar în caz de înfrângere, domnul urma să primească adăpost şi venituri corespunzătoare în Rusia.

 

 

 

 

1770

Au loc bătălia de la Larga. Armata rusă, condusă de P. A. Rumeanţev, zdrobeşte pe turci conduşi de Halil Paşa. În cursul luptelor se disting detaşamentele de voluntari români.

 

 

 

1807

Este semnat Tratatul de la Tilsit dintre Napoleon I și Țarul Alexandru I, care pune capăt Războiului celei de-a Patra Coaliții.

 

 

 

1857

În Moldova încep alegerile pentru Adunarea ad-hoc, falsificate de ultraconservatorul Nicolae Conachi-Vogoride, caimacam după moartea lui Toderiţă Balş, ostil unirii celor două ţări române.

 

 

 

 

 

1887

Ferdinand de de Saxa-Coburg și Gotha-Koháry devine Prinț al Bulgariei, care în acest moment se află încă sub Imperiul Otoman. Recunoașterea oficială de către marile puteri europene s-a obținut în 1896.

 

 

 

 

Read more

6 iulie

În Republica Moldova este marcată Ziua comemorării victimelor stalinismului. În această zi, a avut loc al doilea val al deportărilor din Basarabia. Avea denumirea conspirativă „Iug” (“Sud”), şi s-a realizat în conformitate cu hotărârea Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. „Cu privire la deportarea de pe teritoriul RSS Moldoveneşti a chiaburilor, foştilor moşieri, marilor comercianţi, altor categorii, precum şi a familiilor acestora”. Decizia stabilea deportarea din RSSM, pe viaţă, a 11.280 de familii (40.850 de persoane).

 

 

1189

Richard I "Inimă de Leu" devine rege al Angliei. Numele se datorează reputației sale de mare lider militar. Richard conduce, în mod firesc, cea de-a treia cruciadă,  ahtiat după mașini de război și expert în atacuri asupra locurilor întărite, cucerește într-o săptămână Saint-Jean-d'Acre, pe când Filip al II-lea, regele Franţei bătuse pasul pe loc timp de șase luni.

 

 

 

  

1484

Începe asediul cetăţii Chilia, apărată de moldovenii conduşi de pârcalabii Ivanco şi Maxim. După opt zile cetatea este cucerită de invadatori.

 

 

 

1600

Mihai Viteazul se intitulează într-un hrisov „domn al țării Românești și Ardealului și a toată țara Moldovei", confirmând, documentar, prima unire politică a celor trei țări române (unirea efectivă fusese realizată la sfârșitul lunii mai 1600).

 

 

 

 

 

1796

S-a născut Nicolae I, Împărat al Rusiei din 1825 până în 1855, și rege al Poloniei din 1825 până în 1831. A fost  fiul împăratului Paul I și al soției sale Sophie Marie Dorothea de Württemberg. A acționat ca protector al domniilor de drept și luptător împotriva mișcărilor revoluționare. Ofertele sale de înăbușire a revoluțiilor de pe continentul european, acceptate uneori, i-au adus supranumele de jandarm al Europei.

 

 

 

 

1992

Republica Moldova semnează la Viena, tratatul privind reducerea armamentului şi forţelor armate convenţionale. A fost prima ţară ex-sovietică ce a semnat acest tratat. Delegaţiile din Turcia, Germania, Ungaria, ca reprezentanţi ai Consiliului Europei, au început să inspecteze trupele moldoveneşti, primele unităţi supuse acestui proces fiind cele din ungheni, Floreşti, Mărculeşti şi Chişinău. În aceeaşi lună a fost elaborată şi prima uniformă militară şi semnele distinctive, care au fost prezentate ulterior conducerii ţării şi aprobate de aceasta.

 

 

Read more

5 iulie

1413

Are loc Lupta de la Ciamurli (lângă Sofia). Mahomed, un alt fiu al lui Baiazid, stăpânitor în Asia Mică, chemat de împăratul bizantin Manuel al II-lea Paleolog (1391-1425) împotriva lui Musa, favoritul lui Mircea cel Bătrân, îl înfrânge şi-l ucide, rămânând singur stăpănitor şi înscăunându-se ca sultan la Adrianopol.

 

 

 

 

 

1450

Se semnează la Suceava, un tratat de asistenţă şi de ajutor între Iancu de Hunedoara, guvernatorul Transilvaniei, şi Bogdan al II-lea, voievodul Moldovei.

 

 

 

 

 

1463

Voievodul Moldovei, Ştefan cel Mare şi Sfânt se căsătoreşte cu Evdochia de Kiev. Aceasta a fost prima soție a voievodului, sora cneazului Simion Olelkovici și fiica principelui Olelko. După doar patru ani de căsătorie, Evdochia a murit, probabil în urma complicaţiilor survenite la naşterea unui copil, în timp ce soţul ei era plecat în campania împotriva regelui Ungariei, Matei Corvin (Baia, decembrie 1467).

 

 

 

 

1809

Are loc Bătălia de la Wagram, cea mai importantă confruntare militară a Războiului celei de-a Cincea Coaliții, desfășurându-se pe câmpia Marchfeld, în apropierea insulei dunărene Lobau și în dreptul localității Deutsch-Wagram, la 10 km nord-est de Viena. Bătălia a opus o armată franco-germano-italiană, condusă de Împăratul Napoleon I, unei armate austriece, comandate de arhiducele Carol de Austria-Teschen. Cele două zile de lupte s-au încheiat cu victoria decisivă a armatei franco-aliate.

 

 

1941

Brigăzile 1 și 4 Mixte din cadrul Armatei Române au recucerit orașul Cernăuți, care în iunie 1940 a fost luat sub controlul Uniunii Sovietice, împreună cu nordul Bucovinei, în urma pactului Molotov-Ribbentrop și alocat Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene.

 

 

1943

Se desfăşoară mari acţiuni militare în sectorul central al frontului din est, „Bătălia de la Kursk – Orel – Belgorod”, soldată cu o mare înfrângere a armatei germane care desfăşoară o cotitura radicală în războiul, început la Stalingrad.

 

Read more

4 iulie

1456

Turcii conduşi de sultanul Mahomed al II-lea încep asediul Belgradului, „cheia regatului Ungariei”. Garnizoana cetăţii era pusă sub comanda lui Mihail Szilagyi, cumnatul lui Iancu de Hhunedoara.

 

 

 

 

 

1776

A fost adoptat documentul numit Declarație de independență a Statelor Unite ale Americii prin ratificarea sa de către Congresul Continental, prima entitate conducătoare a noului stat creat.

 

 

 

1864

Prin decret domnesc, în  Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei se înfiinţează Universitatea din Bucureşti cu facultăţile drept, filozofie li ştiinţe. Primul rector al acesteia, a fost jurnalistul Gheorghe Costa-Foru.

 

 

 

1942

Se sfârşeşte Bătălia de la Sevastopol, lupta dintre forțele Axei (germane și române) și cele ale Uniunii Sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, terminată cu cucerirea bazei navale de la Marea Neagră de cătreputerele Axei. În această bătălie s-au folosit câteva dintre cele mai mari piese de artilerie (calibrul (200 – 800 mm) pe care le avea armata germană la acea vreme.

 

 

1987

În Franța, fostul șef al Gestapo-ului Klaus Barbie (poreclit "Măcelarul din Lyon") este condamnat pentru crime împotriva umanității și este condamnat la închisoare pe viață.

 

 

 

Read more

3 iulie

324

Are loc Bătălia de la Adrianopole, Constantin I îl înfrânge pe Licinius, care fuge din Bizanț.

 

 

 

1456

Iancu de Hunedoara a încredinţat lui Vlad Ţepeş apărarea sudului Transelvaniei, în timpul absenţei contingentelor  militare locale îndreptate spre Belgrad.

 

 

 

 

 

1460

Ştefan cel Mare confirmă negustorilor lioveni privilegiul comercial pe care aceştia îl aveau de la predecesorii domnului Moldovei. Cuprinde stipulaţii protecţioniste pentru negustorii autohtoni.

 

 

 

 

 

1863

Se întruneşte la Sibiu Dieta Transilvaniei, în care pentru prima oară românii trimitcei mai mulţi delegaţi. Se votează legea privitoare la întrebuinţareacelor trei limbi ale ţării în viaţa publică. Potrivit legii, limba română putea fi folosită, alături de limbile germană şi maghiară, în administraţie şi justiţie ca limbă oficială.

 

 

1866

Are loc Bătălia de la Königgrätz s-a desfășurat între forțele armate Prusiei și cele ale Imperiului Austriac, în cadrul războiului pruso-austriac. Bătălia a avut loc la Königgrätz, pe teritoriul de astăzi al Cehiei. Înfrângerea Austriei a dus la slăbirea imperiului și a determinat casa de Habsburg să opteze dualismul austro-ungar, care a fost realizat un an mai târziu, în 1867.

 

 

1933

Se semnează la Londra, se către reprezentanţii U.R.S.S., Estoniei, Lituaniei, Poloniei, României, Letoniei, Turciei, Persiei, Afganistanului, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei Convenţiile de definire a agresiunii.

 

 

 

1944

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, oraşul Minsk trece sub controlul trupelor sovietice în timpul Operațiunii Bagration.

 

 

 

 

 

2003

A fost adoptată hotărârea Parlamentului Republicii Moldova conform căreia un contingent al Armatei Naţionale, în număr de 43 de militari, a fost detaşat pentru a participa la susţinerea misiunilor în operaţiunea umanitară şi reconstrucţie post-conflict din Iraq, în perioada septembrie 2003 - martie 2004. Pe parcursul anilor, la operaţiunile din Iraq au participat 6 contingente ale Armatei Naţionale, misiunea principală revenind geniştilor moldoveni.

Read more

2 iulie

1504

După o domnie îndelungată de 47 de ani, Marele Domnitor Ştefan cel Mare a încetat din viaţă. În cursul domniei sale, Moldova a cunoscut o înflorire fără precedent. Luptând de la egal la egal cu vecini mult mai puternici, Ștefan cel Mare a reușit să impună Moldova ca un stat cu drepturi aproape egale. Guvernului Republicii Moldova a adoptat Hotărârea Nr. 433 din 26.12.1990, prin care pe 2 iulie să fie este marcată Ziua comemorării lui Ştefan cel Mare. Biserica Ortodoxă Română a emis în 1992 actul oficial al canonizării lui Ştefan cel Mare ca domn binecredincios, stabilind şi ziua cinstirii sale – 2 iulie.

 

 

1504

Bogdan al III-lea (cel Chior) urcă pe tronul Moldovei. Este fiul lui Ștefan cel Mare și al Doamnei Maria Voichița, fiind asociat la domnie încă din 1497. La moartea tatălui său avea cca. 25 de ani.

 

 

 

 

 

1644

Are loc  Bătălia de la Marston Moor, în timpul Primului Război Civil Englez din 1642–1646. Forțele combinate ale covenantiștilor scoțieni în frunte cu earlul de Leven și parlamentariștii englezi conduși de Lord Fairfax și de earlul de Manchester i-au învins pe regaliștii conduși de Prințul Rupert al Rinului și de marchizul de Newcastle.

 

 

 1849

Este semnat „Proiectul de pacificare” la Seghedin de către Kossuth, guvernatorul Ungariei, şi de N. Bălcescu şi C. Bolliac, reprezentanţii emigraţiei române. Guvernul maghiar asigura românilor dreptul de folosire a limbii materne în administraţie, justiţie şi învăţământ. Românii se angajau să depună armele în două săptămâni, beneficiind de amnistie generală, şi se legau să apere împotriva Habsburgilor independenţa Ungariei. 

 

 

Read more

1 iulie

1859

Alexandru Iona Cuza dă decretul pentru înfiinţarea Direcţiei de statistică a Moldovei, director fiind numit Ion Ionescu de la Brad.

 

 

 

 

 

1866

Promulgarea noii Constituţii a României, redactată după modelul Constituţiei Belgiei din februarie 1835. Noua Constituţie reprezintă baza juridică a coaliţiei dintre burghezie şi moşierime.

 

 

 

 

 

1878

S–a încheiat Congresul de pace de la Berlin. Prin Tratatul de pace s–au recunoscut independența României și drepturile ei asupra Dobrogei. Județele Cahul, Bolgrad și Ismail, din sudul Basarabiei, aflate în componența României, sunt încorporate Imperiului Țarist.

 

 

1881

Apare la Iaşi, bilunar, apoli lunar, revista politică, culturală, ştiinţifică şi literară de orientare general-democratică „Contemporanul”, tribună a materialismului militant. Revista a apărut sub conducerea lui Ioan Nădejde (1881-1885) şi apoi a lui Vasile Morţun (1885-1891), avându-l ca mentor pe Constantin Dobrogeanu-Gherea.

 

 

 

 

1916

Începe Bătălia de pe Somme, una dintre cele mai lungi și mai sângeroase din Primul Război Mondial, cu mai mult de un milion de morți în ambele părți. Forțele britanice și franceze au încercat să rupă liniile germane pe un front de 40 km la nordul și sudul râului Somme, în nordul Frenței. Principalul scop al acestei lupte era ca germanii să aducă trupe de la Verdun; totuși, pierderile din Somme au terminat fiind superioare celor de la Verdun.

 

 

1942

Începe prima bătălie de la El Alamein, una dintre luptele ale Campaniei Deșertului Vestic a celui de-al Doilea Război Mondial, având ca beligeranți forțele Axei comandate de Erwin Rommel pe de-o parte și forțele Aliaților comandate de Claude Auchinleck. Bătălia a marcat oprirea înaintării spre est a Axei. El Alamein (Egipt) a fost punctul cel mai estic atins de forțele Axei, aflat la doar 80 km de Alexandria.

Read more