Error
  • Component not found

02 July 2019

03 July 2019

3 iulie

324

Are loc Bătălia de la Adrianopole, Constantin I îl înfrânge pe Licinius, care fuge din Bizanț.

 

 

 

1456

Iancu de Hunedoara a încredinţat lui Vlad Ţepeş apărarea sudului Transelvaniei, în timpul absenţei contingentelor  militare locale îndreptate spre Belgrad.

 

 

 

 

 

1460

Ştefan cel Mare confirmă negustorilor lioveni privilegiul comercial pe care aceştia îl aveau de la predecesorii domnului Moldovei. Cuprinde stipulaţii protecţioniste pentru negustorii autohtoni.

 

 

 

 

 

1863

Se întruneşte la Sibiu Dieta Transilvaniei, în care pentru prima oară românii trimitcei mai mulţi delegaţi. Se votează legea privitoare la întrebuinţareacelor trei limbi ale ţării în viaţa publică. Potrivit legii, limba română putea fi folosită, alături de limbile germană şi maghiară, în administraţie şi justiţie ca limbă oficială.

 

 

1866

Are loc Bătălia de la Königgrätz s-a desfășurat între forțele armate Prusiei și cele ale Imperiului Austriac, în cadrul războiului pruso-austriac. Bătălia a avut loc la Königgrätz, pe teritoriul de astăzi al Cehiei. Înfrângerea Austriei a dus la slăbirea imperiului și a determinat casa de Habsburg să opteze dualismul austro-ungar, care a fost realizat un an mai târziu, în 1867.

 

 

1933

Se semnează la Londra, se către reprezentanţii U.R.S.S., Estoniei, Lituaniei, Poloniei, României, Letoniei, Turciei, Persiei, Afganistanului, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei Convenţiile de definire a agresiunii.

 

 

 

1944

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, oraşul Minsk trece sub controlul trupelor sovietice în timpul Operațiunii Bagration.

 

 

 

 

 

2003

A fost adoptată hotărârea Parlamentului Republicii Moldova conform căreia un contingent al Armatei Naţionale, în număr de 43 de militari, a fost detaşat pentru a participa la susţinerea misiunilor în operaţiunea umanitară şi reconstrucţie post-conflict din Iraq, în perioada septembrie 2003 - martie 2004. Pe parcursul anilor, la operaţiunile din Iraq au participat 6 contingente ale Armatei Naţionale, misiunea principală revenind geniştilor moldoveni.

Read more

2 iulie

1504

După o domnie îndelungată de 47 de ani, Marele Domnitor Ştefan cel Mare a încetat din viaţă. În cursul domniei sale, Moldova a cunoscut o înflorire fără precedent. Luptând de la egal la egal cu vecini mult mai puternici, Ștefan cel Mare a reușit să impună Moldova ca un stat cu drepturi aproape egale. Guvernului Republicii Moldova a adoptat Hotărârea Nr. 433 din 26.12.1990, prin care pe 2 iulie să fie este marcată Ziua comemorării lui Ştefan cel Mare. Biserica Ortodoxă Română a emis în 1992 actul oficial al canonizării lui Ştefan cel Mare ca domn binecredincios, stabilind şi ziua cinstirii sale – 2 iulie.

 

 

1504

Bogdan al III-lea (cel Chior) urcă pe tronul Moldovei. Este fiul lui Ștefan cel Mare și al Doamnei Maria Voichița, fiind asociat la domnie încă din 1497. La moartea tatălui său avea cca. 25 de ani.

 

 

 

 

 

1644

Are loc  Bătălia de la Marston Moor, în timpul Primului Război Civil Englez din 1642–1646. Forțele combinate ale covenantiștilor scoțieni în frunte cu earlul de Leven și parlamentariștii englezi conduși de Lord Fairfax și de earlul de Manchester i-au învins pe regaliștii conduși de Prințul Rupert al Rinului și de marchizul de Newcastle.

 

 

 1849

Este semnat „Proiectul de pacificare” la Seghedin de către Kossuth, guvernatorul Ungariei, şi de N. Bălcescu şi C. Bolliac, reprezentanţii emigraţiei române. Guvernul maghiar asigura românilor dreptul de folosire a limbii materne în administraţie, justiţie şi învăţământ. Românii se angajau să depună armele în două săptămâni, beneficiind de amnistie generală, şi se legau să apere împotriva Habsburgilor independenţa Ungariei. 

 

 

Read more