Error
  • Component not found

03 July 2019

04 July 2019

4 iulie

1456

Turcii conduşi de sultanul Mahomed al II-lea încep asediul Belgradului, „cheia regatului Ungariei”. Garnizoana cetăţii era pusă sub comanda lui Mihail Szilagyi, cumnatul lui Iancu de Hhunedoara.

 

 

 

 

 

1776

A fost adoptat documentul numit Declarație de independență a Statelor Unite ale Americii prin ratificarea sa de către Congresul Continental, prima entitate conducătoare a noului stat creat.

 

 

 

1864

Prin decret domnesc, în  Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei se înfiinţează Universitatea din Bucureşti cu facultăţile drept, filozofie li ştiinţe. Primul rector al acesteia, a fost jurnalistul Gheorghe Costa-Foru.

 

 

 

1942

Se sfârşeşte Bătălia de la Sevastopol, lupta dintre forțele Axei (germane și române) și cele ale Uniunii Sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, terminată cu cucerirea bazei navale de la Marea Neagră de cătreputerele Axei. În această bătălie s-au folosit câteva dintre cele mai mari piese de artilerie (calibrul (200 – 800 mm) pe care le avea armata germană la acea vreme.

 

 

1987

În Franța, fostul șef al Gestapo-ului Klaus Barbie (poreclit "Măcelarul din Lyon") este condamnat pentru crime împotriva umanității și este condamnat la închisoare pe viață.

 

 

 

Read more

3 iulie

324

Are loc Bătălia de la Adrianopole, Constantin I îl înfrânge pe Licinius, care fuge din Bizanț.

 

 

 

1456

Iancu de Hunedoara a încredinţat lui Vlad Ţepeş apărarea sudului Transelvaniei, în timpul absenţei contingentelor  militare locale îndreptate spre Belgrad.

 

 

 

 

 

1460

Ştefan cel Mare confirmă negustorilor lioveni privilegiul comercial pe care aceştia îl aveau de la predecesorii domnului Moldovei. Cuprinde stipulaţii protecţioniste pentru negustorii autohtoni.

 

 

 

 

 

1863

Se întruneşte la Sibiu Dieta Transilvaniei, în care pentru prima oară românii trimitcei mai mulţi delegaţi. Se votează legea privitoare la întrebuinţareacelor trei limbi ale ţării în viaţa publică. Potrivit legii, limba română putea fi folosită, alături de limbile germană şi maghiară, în administraţie şi justiţie ca limbă oficială.

 

 

1866

Are loc Bătălia de la Königgrätz s-a desfășurat între forțele armate Prusiei și cele ale Imperiului Austriac, în cadrul războiului pruso-austriac. Bătălia a avut loc la Königgrätz, pe teritoriul de astăzi al Cehiei. Înfrângerea Austriei a dus la slăbirea imperiului și a determinat casa de Habsburg să opteze dualismul austro-ungar, care a fost realizat un an mai târziu, în 1867.

 

 

1933

Se semnează la Londra, se către reprezentanţii U.R.S.S., Estoniei, Lituaniei, Poloniei, României, Letoniei, Turciei, Persiei, Afganistanului, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei Convenţiile de definire a agresiunii.

 

 

 

1944

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, oraşul Minsk trece sub controlul trupelor sovietice în timpul Operațiunii Bagration.

 

 

 

 

 

2003

A fost adoptată hotărârea Parlamentului Republicii Moldova conform căreia un contingent al Armatei Naţionale, în număr de 43 de militari, a fost detaşat pentru a participa la susţinerea misiunilor în operaţiunea umanitară şi reconstrucţie post-conflict din Iraq, în perioada septembrie 2003 - martie 2004. Pe parcursul anilor, la operaţiunile din Iraq au participat 6 contingente ale Armatei Naţionale, misiunea principală revenind geniştilor moldoveni.

Read more