Error
  • Component not found

02 September 2019

03 September 2019

3 septembrie

Ziua Armatei Naţionale a Republicii Moldova. În 1991, preşedintele Mircea Snegur, a emis decretul nr. 194, prin care, în conformitate cu Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova şi în scopul asigurării protecţiei suveranităţii republicii şi integrităţii ei teritoriale, decreta “Crearea Forţelor Armate ale Republicii Moldova”.

 

 

 

1546

Se încheie a doua domnie a lui Petru Rareş în Moldova, începută în 1541. A fost fiul natural al lui Ștefan cel Mare şi păstra multe din calitățile tatălui său: ambiția, îndrăzneala, vitejia, religiozitatea, gustul artistic. Era în schimb o fire nestatornică și îi lipsea simțul politic.

 

 

 

 

 

1783

Este semnat Tratatul de la Paris care a încheiat formal Războiul Revoluționar American între Regatul Unit al Marii Britanii și Cele 13 foste colonii ale Regatului din America de Nord care s-au răsculat împotriva conducerii britanice în 1776. Ca o parte separată a acestui Tratat, Marea Britaniei a încheiat tratate separate cu Franța și Spania, cunoscute sub numele de Tratatele de la Versailles.

 

 

1916

Are loc bătălia de pe linia Rasova-Cobadin-Topraisar-Tuzla, o puternică ofensivă germano-bulgaro-turcă condusă de feldmareşalul von Mackensen, respinsă de trupele româno-ruse.

 

 

 

 

 

1939

Marea Britanie şi Franţa declară război Germaniei, dar nu însoţesc această declaraţie de acţiuni hotărâte.

 

 

 

1953

A intrat în vigoare Convenția Europeană a Drepturilor Omului, un catalog al drepturilor fundamentale elaborat de Consiliul Europei, semnat pe 4 noiembrie 1950 la Roma.

 

 

Read more

2 septembrie

31 î. Hr.

S-a dat bătălia de la Actium, între  Gaius Iulius Caesar Octavian (nepotul lui Caesar) și un general al lui Caesar, Marcus Antonius. Bătălia a avut loc în apropierea insulei Levkas, la Actium în vestul Greciei. Această bătălie a marcat sfârșitul republicii romane și a reprezentat actul de naștere al Imperiului Roman. Această luptă a fost considerată printre cele mai mari bătălii navale ale antichității. Bătălia s-a încheiat cu victoria zdrobitoare a lui Octavian Augustus, care a profitat de victorie și a ajuns să controleze întreaga putere la Roma.

 

1192

Este semnată Convenția de Pace între sultanul Saladin și Richard Inimă de Leu, care încheie a treia Cruciadă şi  recunoște creștinilor dreptul de a vizita oricând, nesupărați, Ierusalimul. Stăpânirile teritoriale rămâneau cele existente la data încheierii tratatului.

 

 

1442

Are loc bătălia de pe cursul superior al râului Ialomiţa, încheiatăprin strălucita victorie a lui Iancu de Hunedoara asupra turcilor, conduşi de Şehabeddin, beglerbegul Rumeliei. Victoria  de pe Ialomiţa a marcat începutul campaniilor ofensive ale lui Iancu de Hunedoara împotriva Imperiului otoman.

 

 

 

 

 

1792

În timpul Revoluției franceze, are loc "Masacrele din septembrie". 1300 de deținuți din închisori sunt omorâți fără judecată de către mulțimea dezlănțuită

 

 

 

 

 

1829

Este semnat Tratatul de pace ruso-turc la Adrianopol (azi Edirne). În privinţa Moldovei şi Ţării Româneşti, principalele prevederi ale tratatului sunt: autonomie administrativă pentru ambele ţări române, numirea domnilor pe viaţă, libertatea comerţului pentru toate produsele, dreptul de navigare pe Dunăre cu vase proprii, îngrădirea dreptului de intervenţie a Turciei în Principate, menţinerea ocupaţiei ruseşti, până la plata despăgubirilor de război.

 

 

1848

Are loc a treia Adunare naţională de la Blaj, la care ţăranii români vin înarmaţi. Adunarea declară că nu recunoaşte „uniunea” Transilvaniei cu Ungaria şi reafirmă revendicările ţărănimii iobage. Începe formarea unei oşti populare române sub conducerea lui Avram Iancu, Axente Sever şi Iovian Brad.

 

 

 

 

 

1945

Guvernul japonez a semnat actele capitulării, care au pus în mod oficial capăt celui de-al Doilea Război Mondial. În ciuda capitulării, au mai existat câteva unități japoneze izolate care au refuzat să se predea, iar un număr de soldați japonezi rătăciți au continuat lupta și nu s-au predat luni sau chiar ani de zile.

 

 

Razboi_Transnistria_371990

Transnistria se autoproclamă republică sovietică, separându-se de Republica Moldova.

 

 

 

Georgia-War-2008-08-112008

Relaţiile diplomatice dintre Georgia şi Rusia au fost întrerupte oficial.

Read more