CEREMONIA REÎNHUMĂRII LA CIMITIRUL DE LA ȚIGANCA

Share

 

La Cimitirul de Onoare Românesc de la Țiganca, a avut loc ceremonia reînhumării a 81 de eroii români, cunoscuți și necunoscuți, căzuți în perioadele 02-10 iunie 1941 și mai-august 1944 și exhumați din localitățile Râșcani și Ștefan Vodă. Acțiunea a fost organizată de Centrul de Cultură și Istorie Militară și Oficiul Național pentru Cultul Eroilor din România, în cadrul proiectului de îngrijire și restaurare a cimitirului și în contextul planului bilateral privind cooperarea în domeniul păstrării și eternizării memoriei militarilor.

 

La eveniment au participat un sobor de preoți, care a oficiat slujba pomenirii ostașilor români; atașatul român al apărării la Chișinău, colonel Dumitru Neacșu; reprezentanții Centrului de Cultură și Istorie Militară; reprezentanți ai Asociației „Cultul Eroilor” din Galați; autorități locale, elevi și profesori din localități învecinate și militari ai armatei naționale.

 

 

Cimitirul de la ȚigancaCimitirul de la ȚigancaCimitirul de la ȚigancaCimitirul de la ȚigancaCimitirul de la ȚigancaCimitirul de la Țiganca

 

 

 

 

 

 

 

VIZITĂ DE LUCRU ÎN UNGARIA ȘI ROMÂNIA

Share

 

În cadrul acordurilor internaționale cu privire la păstrarea şi eternizarea memoriei militarilor şi victimelor civile căzute în războaie, semnate de Republica Moldova cu Ungaria și România, reprezentanții Centrului de Cultură și Istorie Militară au efectuat o vizită de lucru la Budapesta și respectiv la București.

 

Au fost discutate detalii privind planurile bilaterale pentru anul 2014  care prevăd un șir de acțiuni comune în domeniul de eternizare și îngrijire a mormintelor militare.

 

Pentru luna mai sunt preconizate lucrări de reamenajare și reparație a cimitirului de la Țiganca și înhumarea a 81 eroi români depistați în teritoriul actual al Republicii Moldova.

 

Reprezentanții noștri și cei din Republica Ungaria au convenit asupra faptului instalării unei stele a eroilor unguri căzuți în războaie în perimetrul Complexului Memorial Eternitate, respectiv editarea unei cărți în comun și organizarea a două conferințe internaționale cu participarea colegilor din alte state.

 

Vizita a inclus și deschiderea a două expoziții tematice organizate de instituții muzeale din țara noastră inclusiv Muzeul Militar și colecționarul Petru Costin: expoziție de icoane la Caransebeș (România) și uniforme militare la Haidunanaș (Ungaria).

  

În orașul Haidunanaș delagația noastră a sădit un stejar adus din Moldova, în memoria eroilor căzuți în războaie.

 

Vizita în Ungaria și RomâniaVizita în Ungaria și România

 

 

 

 

PROBLEMA CIMITIRULUI MILITAR DIN SECTORUL BOTANICA AL CAPITALEI ÎN ATENȚIA AUTORITĂȚILOR CENTRALE

Share

 

La Centrul de Cultură și Istorie Militară s-a desfășurat ședința grupului de lucru privind examinarea și soluționarea problemei Cimitirului Militar (Cimitirul Eroilor din Chișinău), teritoriul căruia, în 2007, a fost procurat în urma unei licitații de un grup de oameni de afaceri din străinătate.

 

Grupul de lucru, format din reprezentanţi ai ministerelor Apărării, Justiţiei, Culturii şi Primăriei municipiului Chişinău, a fost format la indicaţia prim-ministrului Republicii Moldova, ca rezultat a mai multe apeluri a societății civile, care au solicitat identificarea soluțiilor de reabilitare a cimitirului. La şedinţa de lucru au participat şi reprezentanţii întreprinderii ,,Buiucani Real Estate Holding" SRL.

 

În cadrul ședinței Vitalie Marinuța a menționat, că este o datorie morală a statului și a societății civile din Republica Moldova de a soluționa problema existentă și a restabili acest monument istoric.

 

Reprezentanţii ,,Buiucani Real Estate Holding" SRL au punctat că acest areal a fost procurat în urma unei licitaţii publice, în cadrul căreia nu s-a specificat că aici este amplasat un monument istoric.

 

Interlocutorii au făcut un schimb de opinii privind soluţionarea problemei, convenind asupra unei noi întrevederi după consultări pe interior.

 

Fostul Cimitir al Eroilor, denumit în documentele timpului şi Cimitirul Militar, Cimitirul de Onoare, amplasat în sectorul Botanica al capitalei, a fost înfiinţat în secolul al XIX-lea, având iniţial „statut” de cimitir al Garnizoanei Chişinău. A apărut ca parcelă periferică a cimitirului civil de pe lângă Biserica Sfânta Treime din preajma Gării feroviare. Ulterior, a devenit necropolă pentru militarii de diferite naţionalităţi căzuţi pe câmpul de luptă în cele două războaie mondiale, dar, totodată, loc de înmormântare a celor care au decedat în spitalele militare (lazarete), din cauza bolilor şi rănilor. Conform unor date, în acest loc au fost înhumaţi şi prizonieri de război originari din diferite ţări, decedaţi la Chişinău în primii ani postbelici. În perioada interbelică s-a făcut regruparea întregului ansamblu de morminte în parcele, după naționalități.

 

Acțiunile de profanare a cimitirului au început în anul 1959 când pe o parte din cimitirul nivelat a fost construită Clinica Republicană de Pulmonologie și Ftiziatrie.

 

Cimitirul Eroilor cade sub incidenţa legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural, iar Republica Moldova este parte la Convenţia de la Geneva din 1949 cu privire la apărarea victimelor de război.

 

 Ședința grupului de lucruȘedința grupului de lucruȘedința grupului de lucru

 

 

 

ESTE DE DATORIA FIECĂRUIA SĂ CINSTEASCA MEMORIA EROILOR

Share

Este cu adevărat omeneşte şi creştineşte să porţi grija memoriei, dar mai cu seamă eroilor ce au înveşnicit hotarele prin jertfa sa. Un asemenea loc este şi localitatea Ţiganca, din sudul Republicii Moldova, un sat ca multe altele de pe malul Prutului.

Acest sat găzduieşte Cimitirul de onoare al ostaşilor români, ce şi-au depus jertva în luptele din lunile iunie – iulie 1941.

Orice ostaş, de la soldat la comandant, cunoaşte că, mormîntul său va fi îngrijit de camarazii de luptă, acestea s-au întamplat şi la poalele dealului Epureni – Ţiganca, unde au căzut 1020 de ostaşi români. Liniştea acestora a fost păzită de un cimitir de campanie, la căpătîiul cărora, în toamna anului 1941, a fost ridicată o Troiţă.

Ca urmare a schimbării liniei de front la vest de Prut, în vara anului 1944, a început demolarea barbară a cimitirelor, dar buldozerele nu au putut să şteargă din memoria oamenilor vitejia şi jertfa eroilor căzuţi la datorie.

Pentru a da onorurile şi a păstra veşnică memoria ostaşilor români căzuţi în luptă, cu ocazia Zilei Eroilor, la 1 iunie 2006 Cimitirul de onoare al ostaşilor români a fost restabilit.

La 19 octombrie 2013, colaboratorii Centrului de Cultură şi Istorie Militară, cu susţinerea militarilor în termen, din cadrul Brigăzii de Infanterie Motorizată “Dacia” din Cahul, au efectuat lucrări de reparaţie şi salubrizare a Cimitirului. S-a reparat Poarta monumentală şi au fost restabilite unele din pietrele de mormînt.

Efortul şi aportul ostaşilor Armatei Naţionale constituie o garanţie a respectului faţă de trecutul nostru istoric şi a datoriei nobile de cinstire a eroilor indiferent de apartenenţă.

Autor V.Balan

 Cultul_eroilorCultul_eroilorCultul_eroilorCultul_eroilor

 

MISIUNE DE DOCUMENTARE LA CIMITIRELE ŞI MONUMENTELE DE RĂZBOI ROMÂNEŞTI

Share

 

În perioada 4-6 septembrie, delegaţia oficială a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din România, s-a aflat în Republica Moldova, în contextul planului bilateral privind cooperarea în domeniul militar. Cu această ocazie Centrul de Cultură şi Istorie Militară a organizat o întâlnire de lucru cu delegaţia română la care s-a vorbit despre programul de colaborare şi acţiuni ce pot fi întreprinse în scopul aplicării prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război situate pe teritoriile Republicii Moldovei şi al României.

  

Reprezentanţii instituţiilor au desfăşurat o misiune de documentare în teren, la cimitirele şi monumentele de război româneşti din localităţile: Chişinău, Orhei, Neculaeuca, Mana, Tabăra, Morozeni, Novaci-Peticeni, Călăraşi, Ialoveni şi Bardar. Delegaţia a verificat starea de conservare a cimitirelor din aceste localităţi. În continuare, instituţiile vor colabora pentru elaborarea unor proiecte comune prin care aşezămintele din celelalte localităţi vor fi aduse la o stare demnă pentru eroii căzuţi în războaie.

 

 

Cimitirul ostasilor romani din CalarasiCimitirul ostasilor romani din CalarasiCimitirul ostasilor romani din satul TabaraCimitirul ostasilor romani din satul ManaMonument in cinstea ostasilor romani din Orhei