EXHUMĂRI LA CIMITIRUL DE PRIZONIERI DE RĂZBOI DIN ORAȘUL BĂLȚI

Share

 

Realizarea acordului interguvernamental dintre Republica Moldova și Republica Ungară