ESTE DE DATORIA FIECĂRUIA SĂ CINSTEASCA MEMORIA EROILOR

Share

Este cu adevărat omeneşte şi creştineşte să porţi grija memoriei, dar mai cu seamă eroilor ce au înveşnicit hotarele prin jertfa sa. Un asemenea loc este şi localitatea Ţiganca, din sudul Republicii Moldova, un sat ca multe altele de pe malul Prutului.

Acest sat găzduieşte Cimitirul de onoare al ostaşilor români, ce şi-au depus jertva în luptele din lunile iunie – iulie 1941.

Orice ostaş, de la soldat la comandant, cunoaşte că, mormîntul său va fi îngrijit de camarazii de luptă, acestea s-au întamplat şi la poalele dealului Epureni – Ţiganca, unde au căzut 1020 de ostaşi români. Liniştea acestora a fost păzită de un cimitir de campanie, la căpătîiul cărora, în toamna anului 1941, a fost ridicată o Troiţă.

Ca urmare a schimbării liniei de front la vest de Prut, în vara anului 1944, a început demolarea barbară a cimitirelor, dar buldozerele nu au putut să şteargă din memoria oamenilor vitejia şi jertfa eroilor căzuţi la datorie.

Pentru a da onorurile şi a păstra veşnică memoria ostaşilor români căzuţi în luptă, cu ocazia Zilei Eroilor, la 1 iunie 2006 Cimitirul de onoare al ostaşilor români a fost restabilit.

La 19 octombrie 2013, colaboratorii Centrului de Cultură şi Istorie Militară, cu susţinerea militarilor în termen, din cadrul Brigăzii de Infanterie Motorizată “Dacia” din Cahul, au efectuat lucrări de reparaţie şi salubrizare a Cimitirului. S-a reparat Poarta monumentală şi au fost restabilite unele din pietrele de mormînt.

Efortul şi aportul ostaşilor Armatei Naţionale constituie o garanţie a respectului faţă de trecutul nostru istoric şi a datoriei nobile de cinstire a eroilor indiferent de apartenenţă.

Autor V.Balan

 Cultul_eroilorCultul_eroilorCultul_eroilorCultul_eroilor