PROIECTUL INTERNAȚIONAL DE CREAȚIE SPECTACOLUL "CASĂ/HOME"

Asociaţia pentru dezvoltarea dansului modern în Moldova (ADDM), în parteneriat cu Centrul de Cultură și Istorie Militară, prezintă Proiectul internaţional de creaţie Spectacolul „CASĂ/HOME”

Proiectul Spectacolul Casa/Home

„CASĂ” este un proiect internaţional de creare şi prezentare publicului larg a unui spectacol cu dans, teatru şi arte vizuale bazat pe istoriile şi ideile copiilor şi adulţilor despre CASĂ şi despre locul lor în ea. Spectacolul abordează subiecte sociale şi general umane, pe care spectatorul le înţelege şi care nu îl lasă indiferent.

 

Proiectul se desfăşoară în Republica Moldova în perioada 9 august – 20 septembrie 2012.

 

Proiectul este un rezultat al colaborării coregrafilor şi organizaţiilor din Moldova, Suedia, Ucraina, Belarus şi include mai multe etape:

etapa 1 – elaborarea proiectului pilot;

etapa 2 – crearea spectacolului „CASĂ”;

etapa 3 – prezentarea spectacolului pe scenele teatrelor din Chişinău şi din alte oraşe ale Moldovei;

etapa 4 – continuarea realizării proiectului în ţările partenerilor.

 

Etapa 1

Realizarea etapei 1 a avut loc în noiembrie 2011 şi a constat în elaborarea proiectului pilot. Atunci partenerii noştri din ţările enumerate mai sus s-au adunat la Chişinău pentru a evalua posibilităţile de lucru în comun cu copiii în vederea creării în viitor a unui spectacol cu genericul „CASĂ”. În componenţa grupului de lucru au intrat coregrafii, dansatorii, un psiholog, profesorul de la Muzeul de arhitectură din Stockholm, producătorul din Suedia. Această etapă s-a realizat într-un mod foarte creativ şi inspirat. În doar trei zile de lucru cu un grup de 30 de copii cu vîrste între 8 şi 15 ani s-a format un mediu de creaţie, în care tot mai mult se regăseau copiii. Am auzit o mulţime istorii: frumoase şi mai problematice, legate de experienţa lor, de visele, speranţele, iluziile despre ce este sau ce poate fi casa lor. Directorul internatului şi pedagogii au manifestat o atitudine pozitivă faţă această activitate şi copiii erau fericiţi să se implice în proces şi să lucreze cu noi. Dansatorii au dat dovadă de multă profunzime şi entuziasm lucrînd cu copiii, fapt ce a sporit şi mai mult încrederea lor. Acest lucru ne-a făcut să înţelegem că munca artiştilor poate spori încrederea din partea adolescenţilor, le permite acestora să se afirme ca persoane creative, le susţine capacitatea de participare la procesele de creaţie, dar şi le oferă un spaţiu mai larg pentru a-şi face auzite vocea şi istoriile.  

Mai tîrziu, în mai 2012, cînd coregrafii din Moldova (membrii ADDM) au organizat cîteva ore în cadrul procesului de pregătire copiii erau deja foarte deschişi chiar de la bun început şi au frecventat orele cu plăcere.

 

Etapa 2

Această etapă va dura 4-5 luni şi cuprinde perioada 6 august – 10 septembrie 2012.

 

În această perioadă va avea loc crearea nemijlocită a spectacolului. Activitatea se va desfăşura sub conducerea renumitului coregraf şi regizor din Suedia Benno Voorham, cu participarea unei echipe puternice de dansatori din Moldova, Ucraina şi Belarus (din şapte persoane), scenografului şi creatorului de costume din Suedia Malin Kasta şi profesorului de la Muzeul de arhitectură din Stockholm (Suedia). Totodată participanţi şi creatori nemijlociţi în cadrul procesului vor fi copiii (7-10 persoane) din gimnaziul-internat Nr.3, str. Gh. Caşu, 10.

 

Această etapă se bazează pe participarea activă a grupului de copii chiar de la începutul realizării proiectului. Copiii vor lucra împreună cu un grup de dansatori profesionişti, coregraful şi creatorul de costume. Procesul şi scenele din spectacol se vor naşte din istoriile proprii şi din vizualizarea ideilor participanţilor despre „casă”.

 

În cadrul proiectului se va acorda spaţiu şi timp suficient pentru lucrul cu mişcarea, cu corpul, ce va rezulta în realizarea expresiei plastice a ideilor găsite. Ne vom privi corpul ca fiind casa noastră. Cum trăim în propriul organism?

 

La fel va fi creată partea vizuală a spectacolului cu ajutorul pictorului profesionist Malin Kasta din Suedia şi cu participarea nemijlocită a copiilor şi artiştilor. Copiii se vor juca cu elementele vizuale pentru a construi diferite imagini în jurul ideii de „Casă” în timpul prezentării. Ei vor crea landşaftul vizual, în care va exista spectacolul.

 

Odată cu procesul de creaţie va avea loc în mod firesc şi procesul educaţional.

 

Echipa proiectului este una foarte puternică din punct de vedere profesional, iar mulţi participanţi (dansatorii, coregraful) au o experienţă mare de lucru cu copiii. Aceasta va garanta calitatea spectacolului, dar şi va constitui o bază solidă pentru menţinerea încrederii, dezvăluirea potenţialului de creaţie al copiilor atît în cadrul unui proces desfăşurat în comun, cît şi în timpul creării nemijlocite a imaginii lor scenice. 

 

Ce este CASĂ? O mulţime de obiecte, pe care le poţi lua oriunde cu tine? O clădire sau un lot de pămînt? Sau o totalitate de emoţii şi amintiri, care pot fi proiectate asupra oricărui loc de trai? Simţiţi şi percepeţi oare mediul, care vă înconjoară, ca fiind drept CASĂ? În acest proiect vom lucra cu noţiunile şi amintirile despre casă, permanente şi temporare.

 

Vrem să construim spectacolul în baza istoriilor şi ideilor despre casă, lucrînd în profunzime cu dansul şi creînd elemente vizuale concrete din ideile şi asocierile privind noţiunea de „casă”, care vor fi folosite în calitate de scenografie. 

 

Scopul proiectului este consolidarea autoaprecierii copiilor implicaţi şi sperăm că prezenţa lor în spectacol îi va inspira şi pe alţi copii aflaţi în aceeaşi situaţie. Considerăm că teatrul (dansul) le poate ajuta pe copii, oferindu-le posibilitatea de a obţine o poziţie mai bună în societate. Acest proces le va face pe copii să uite de izolare şi le va spori capacităţile creative în calitate de dansatori. 

 

Etapa 3

Sîntem foarte mîndri de faptul că în cadrul proiectului Republica Moldova este prima parte participantă. Şi că premiera spectacolului va avea loc la Chişinău.

 

Premiera este programată pentru 8 şi 9 septembrie pe scena Centrului de cultură şi artă „Ginta Latină”.

 

În perioada 10-19 septembrie va fi organizat un turneu prin oraşele din Moldova, inclusiv de pe malul stîng al Nistrului.

 

În prezent sîntem în proces de pregătire a turneului spectacolului prin oraşele Moldovei.

 

Ne exprimăm recunoştinţa faţă de organizaţiile şi reprezentanţii oraşelor, care înţeleg importanţa şi valoarea reală a proiectului şi sînt interesaţi să ajute la organizarea prezentării proiectului şi atragerea publicului în oraşele şi regiunile lor.

 

Este cu adevărat important ca spectacolul să poată fi văzut nu doar de locuitorii din Chişinău, dar şi de un număr cît mai mare de copii şi adulţi din toată Moldova.

 

Turneul spectacolului le va oferi mai multor copii posibilitatea să vadă lucrul, să vadă un spectacol interesant creat de copii în strîsă colaborare creativă cu adulţii. Acest lucru de asemenea le va oferi posibilitatea copiilor implicaţi în proiect să-şi facă auzite istoriile într-o dimensiune geografică şi umană mai mare.

 

Subiectul proiectului ni se pare unul foarte important şi pătrunzător pentru toate vîrstele.

 

Planificăm să încheiem fiecare spectacol cu o discuţie dintre spectatorii şi artiştii, care va contribui la crearea unei legături inverse dintre ambele părţi, asigurînd o înţelegere mai profundă şi un interes mai mare pentru dezvăluirea acestui subiect tulburător.

 

De asemenea avem încrederea că spectacolul va atrage atenţia societăţii faţă de importanţa activităţii comune de creaţie a adulţilor şi copiilor, importanţa dezvoltării mai multor posibilităţi pentru dezvăluirea potenţialului de creaţie al copiilor şi totodată îi va motiva pe profesionişti să opteze pentru lucrul cu copiii în şcoli şi internate. 

 

Considerăm o sarcină general umană şi socială importantă să contribuim la o extindere geografică mai mare a proiectului „CASĂ”. 

 

 

Etapa 4

Deja este elaborat planul de continuare şi dezvoltare a proiectului „CASĂ” în ţările partenerilor noştri pentru anii 2012-2014.

 

Acest proiect este un rezultat al colaborării dintre ADDM din Chişinău (Moldova), LAVA-Dansproduktion din Stockholm (Suedia), Muzeul de arhitectură din Stockholm (Suedia), organizaţia „ART-Puteşestvie” din Odesa (Ucraina), Teatrul de dans „Galereia” şi Teatrul de dramă din or. Grodno (Belarus).

 

Fiind parteneri, sîntem în contact permanent şi ne informăm reciproc despre mersul şi conţinutul proiectului, posibilităţile de dezvoltare a lui. Fiecare organizaţie este foarte mult interesată de realizarea acestui proiect şi lucrează activ în vederea posibilităţii de a-l continua.

 

Istoric

Colaborarea dintre reprezentanţii organizaţiilor şi artiştii din cadrul proiectului este una de lungă durată. Experienţa de lucru în comun şi de colaborare în procesul de creaţie s-a constituit pas cu pas. 

 

ADDM are deja acumulată o experienţă suficientă în organizarea evenimentelor culturale, la iniţiativa şi sub conducerea acesteia la Chişinău fiind desfăşurate şapte festivaluri internaţionale de dans modern, dar şi un număr mare de proiecte de creaţie internaţionale şi locale, concerte, masterclassuri, etc.

 

Festivalurile organizate „Impuls pentru dezvoltare” (2000), „Tradiţii şi contemporaneitate” (2001), „Fenomenul relaţiilor” (aprilie 2003), „Gender and cultural identity in dance” (septembrie 2003), „Interacţiunea” (2006), „Adulţii şi copiii, puncte de intersecţie” (2009), „INTERCONTACT” (2012) au fost adevărate evenimente de anvergură şi s-au bucurat de un mare succes atît în rîndul publicului, cît şi printre participanţii din străinătate şi profesioniştii din ţară. Acest fapt îşi găseşte astăzi confirmarea într-un interes sporit faţă de dansul modern în Moldova, dar şi în interesul artiştilor străini pentru participarea la proiectele de creaţie comune.

 

Colaborarea ADDM cu Benno Voorham din Suedia a început în anul 2000 cînd acesta a fost invitat în calitate de lider la primul festival de dans modern din Moldova, iar ulterior în urma realizării unor proiecte comune aceasta s-a extins în colaborarea cu organizaţia suedeză LAVA-Dansproduktion.

 

Desfăşurîndu-şi activitatea în direcţia dezvoltării artei moderne ADDM de asemenea a stabilit relaţii cu reprezentanţii mai multor ţări, inclusiv Ucraina şi Belarus. Au fost organizate mai multe evenimente de succes cu fiecare ţară în parte, în final ajungîndu-se la ideea elaborării unui proiect comun de creare a spectacolului profesionist pentru adulţi şi copii.

 

Această dorinţă s-a materializat în realizarea reuşită a unui şir de proiecte noi, iar în anul 2009 a fost creat un spectacol coregrafic de proporţii „Regi, regine şi alţi şefi” (un spectacol pentru copiii de la 8 pînă la 80 de ani), care a fost prezentat în diferite oraşe din Moldova, Ucraina, Suedia, Belarus şi s-a bucurat de un mare succes la public. 

 

S-a constituit o echipă foarte puternică atît din punct de vedere profesional, cît şi din cel uman.

 

Nivelul de profesionalism al echipei, dorinţa ei de a crea un nou proiect interesant dedicat unui subiect important şi succesul, de care s-a bucurat spectacolul, i-a permis să cucerească autoritatea în faţa organizaţiilor internaţionale şi a organizaţiilor locale din ţările partenerilor, care la fel s-au arătat interesate de colaborarea cu organizaţiile de bază, ce au creat spectacolul „Regi, regine şi alţi şefi”. În cadrul discuţiilor asupra subiectelor tulburătoare, a domeniilor, spre care trebuie orientată atenţia societăţii, la iniţiativa lui Sibrig Dokter şi Benno Voorham din Suedia şi cu susţinerea celorlalte organizaţii partenere a fost elaborat şi propus un nou proiect de importanţă unanim acceptată în opinia tuturor participanţilor la el.

 

Acest eveniment a constituit baza creării şi realizării proiectului „CASĂ”.

 

гис-технологии
ткани для вышивания