Articles

26 iulie

1324

Basarab, domnul Ţării Româneşti, este numit de cancelaria ungară „voievodul nostru transalpin”. Basarab I acceptă suzeranitatea regelui Ungariei, fiind recunoscut stăpânitor efectiv asupra Banatului de Severin.

 

 

 

 

 

1401

La cererea lui Alexandru cel Bun, patriarhul de Constantinopol Matei I trimite pe Grigore Ţamblac şi Arhon Manuil să cerceteze caracterul canonic al hirotonisirii lui Iosif. În urma acestei misiuni Iosif este recunoscut ca mitropolit al Moldovei. Se încheie îndelungatul conflict cu patriarhia constantinopolitană. Scaunul metropolitan se stabileşte la Suceava.

 

 

1469

În bătălia de la Edgecote Moor, parte a Războiului celor Două Roze, forțele conduse de Richard Neville, conte de Warwick se opun celor conduse de Eduard al IV-lea al Angliei.

 

 

 

1476

Are loc bătălia de la Valea Albă – Războieni (ţinutul Neamţului). După o apărare eroică, armata moldoveană este înfrântă de superioritatea zdrobitoare a armatei turceşti, iar Ştefan cel Mare, cu puţini oşteni, se retrage. Sultanul înaintează spre Suceava, dar nu poate cuceri cetatea. Rezistenţa îndârjită a cetăţilor (Suceava, Neamţ, Hotin), foametea şi ciuma care făceau ravagii în rândurile invadatorilor şi apropierea oastei trimise de Matei Corvin spre Oituz, au silit pe sultanul Mahomed al II-lea să părăsească Moldova şi să se retragă peste Dunăre.

 

 

1917

Începe bătălia de la Oituz, o confruntare importantă din Primul Război Mondial, în urma căreia a fost stopată ofensiva germano-austro-ungară ce urmărea pătrunderea în Moldova şi scoaterea României din război.

 

 

 

1940

La Salzburg, Austria are loc o întrevedere între Ion Gigurtu - prim-ministru al României și Mihail Manoilescu - ministru de externe al României, pe de o parte, și Adolf Hitler și Joachim von Ribbentrop, de cealaltă parte. Guvernului român i s-a recomandat să răspundă revendicărilor Ungariei horthyste prin propuneri și negocieri directe.

 

 

1941

Este cucerită Cetatea Albă. Se încheie campania militară purtată de Armata Română, alături de cea germană, pentru eliberarea nordului Bucovinei și Basarabiei.

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания