Articles

30 martie

1633

S-a născut Miron Costin, cronicar din Moldova, unul dintre primii scriitori și istoriografi din literatura română. Erudit, cunoscător de limbi străine și conștient de rolul culturii în evoluția statelor, a lăsat posterității o operă valoroasă atât din perspectivă istorică, documentară, cât și din punct de vedere literar.

 

 

 

 

 

1821

Are loc întâlnirea dintre Tudor Vladimirescu, conducător al revoluției din Țara Românească, și Alexandru Ipsilanti, liderul Eteriei. În ciuda unor grave divergențe, cei doi ajung la un acord, în urma căruia județele dinspre munte trec sub autoritatea lui Ipsilanti, iar Oltenia și județele de câmpie sub cea a lui Tudor.

 

 

1821

Se stinge din viaţă mitropolitul Chişinăului şi al Hotinului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Este înmormîntat la mănăstirea Căpriana. În timpul păstorii sale, a infiinţat Seminarul Teologic la Chişinău, s-au tipărit Noul Testament (1817) și Biblia (1819), în limba română, la Petersburg. A îndrumat activitatea clerului de mir din eparhie și a mănăstirilor. A zidit câteva biserici la Chișinău și în alte localități și a restaurat biserica Adormirea Maicii Domnului din Mănăstirea Căpriana.

 

 

 

1830

S-au încheiat lucrările de redactare a Regulamentelor Organice, considerate primele acte constituţionale pentru Moldova şi Valahia. Regulamentele Organice, adoptate în 1831 în Muntenia şi în 1832 în Moldova, ca urmare a prevederilor Tratatului de la Adrianopol, au consfinţit o puternică influenţă a Imperiului Rus în Principatele române.

 

 

 

 

1853

S-a născut Vincent Willem Van Gogh, pictor olandez post-impresionist ale cărui lucrări au avut o influență profundă asupra artei secolului al XIX-lea. Astăzi multe dintre operele sale, inclusiv numeroasele lui portrete, peisaje și picturi cu floarea-soarelui, se numără printre cele mai cunoscute și cele mai scumpe din lume.

 

 

 

 

1856

A fost încheiat Tratatul de pace de la Paris, care a pus capăt războiului din Crimeea (1853-1856). Principalele lui prevederi au fost transformarea Mării Negre în teritoriu neutru, închis tuturor navelor militare, pe țărmul mării fiind interzise construirea de fortificații sau prezența armamentelor de orice fel. Tratatul a marcat un uriaș pas înapoi pentru Rusia și pretențiile sale de dominație a regiunii. Potrivit clauzelor acestui tratat, Imperiul Rus a retrocedat Principatului Moldova sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad și Ismail și, implicit, controlul asupra gurilor Dunării).

 

 

1866

Locotenența domnească publică Proclamația către popor, prin care recomandă alegerea prin plebiscit a principelui Carol de Hohenzollern ca domnitor al Românilor, cu drept de moștenire și sub numele de Carol I. Guvernul Ghica dă publicității un manifest, la 2 aprilie 1866, cu același sens.

 

 

 

 

 

1879

Printr-o lege specială, Societatea Academică Română a fost decretată instituție națională cu numele de Academia Română, funcționând ca for al moralității și independenței științifice. Preocupările sale s-au extins în domeniul artelor, literelor și științei. De atunci, Academia Română funcționează ca forum național recunoscut al cercetării științifice, literare și de creație artistică.

 

 

 

1981

Președintele Ronald Reagan este împușcat în piept, în afara unui hotel din Washington, D.C., de către un vagabond cu probleme psihice, numit John Hinckley Jr.

 

 

 

1983

Președintele american Ronald Reagan face cunoscută propunerea adresată sovieticilor, potrivit căreia SUA și-ar limita instalarea de rachete de croazieră Pershing dacă URSS ar face o mișcare asemănătoare.

 

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания