Articles

29 aprilie

Este celebrata Ziua Internaţională a Dansului. În 1982, Institutul Internaţional de Teatru, prin Comitetul Internaţional al Dansului, a hotărât ca în fiecare an, la data de 29 aprilie, sa fie celebrata Ziua Internaţională a Dansului. Sărbătoarea comemorează astfel si ziua de naştere a creatorului baletului modern, Jean-Georges Noverre (1727 – 1810).

 

 

1091

Are loc Bătălia de la Levounion, lupta dusă între Imperiul Bizantin, condusă de  împaratul Alexios I Comnen și Pecenegi. Înfrângerea armatei pecenegilor în Bătălia de la Levounion a însemnat eliminarea pericolul peceneg pentru Bizanț.

 

 

 

 

 

1429

Ioana d'Arc, însoțită de Dunois și alți comandanți francezi cunoscuți şi cu un detaşament de soldaţi, ajunge la Orleans pentru a conduce asediul oraşului. Orléans a fost atacat de trupele engleze conduse de contele Thomas Montecute, în data de 12 octombrie, 1428.

 

 

 

 

 

1459

Încep represaliile domnitorului Vlad Ţepeş împotriva negustorilor saşi din Muntenia, care nu ii respectau poruncile. Cronicile indică 41 de negustori braşoveni traşi în ţeapă, iar 300 arşi de vii. Oştile muntene năvălesc Transilvania, atacând ţinutul Sibiului, apoi al Bârsei, prăpădind şi arzând numeroase sate.

 

 

 

 

 

1918

Împăratul rus Alexandru I sancţionează un nou regulament de administrare a Basarabiei cunoscut sub denumirea „Aşezământul obrazovaniei oblastiei Basarabiei”. Acesta presupunea respectarea unor anumite particularităţi în conducere, avea departamente - Înaltul Sfat, Serviciu financiar-economic etc.

 

 

 

 

 

1928

La Chişinău este inaugurat monumentul lui Ştefan cel Mare, realizat de sculptorul Alexandru Plămădeală.

 

 

 

1945

Lagărul de concentrare de la Dachau este eliberat de trupele americane. A fost primul lagăr de concentrare înființat de guvernul de coaliție format de Pardidul Național Socialist (Nazist) NSDAP și Partidul Catolic de Centru. Lagărul de la Dachau a folosit drept prototip și model pentru celelalte lagăre de concentrare înființate ulterior.

 

 

1997

A intrat în vigoare Convenția cu privire la interzicerea elaborării, producerii, depozitării și utilizării armamentului chimic și lichidarea acestuia, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993.

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания