Display # 
Title Hits
ÎNTEŢIREA POLITICII SOVIETICE DE TEROARE ASUPRA BASARABENILOR ÎN AJUNUL RĂZBOIULUI SOVIETO-GERMAN. 307
ULTIMUL RĂZBOI AL RUSIEI ŢARISTE îN PREOCUPĂRILE ASOCIAŢIEI ISTORICILOR PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL, (1990-2000). 468
NIVELUL DE PREGĂTIRE AL ARMATEI ROMÂNE îN VARA ANULUI 1914 – ELEMENT AL DECIZIEI DE NEUTRALITATE? 534
27 MARTIE 1918, ACTUL UNIRII REPUBLICII DEMOCRATICE MOLDOVENEŞTI (BASARABIA) CU MAMA SA ROMÂNIA (1918) 2054
UN SPIRIT ÎN CĂUTARE DE SINE 1528
ISTORIA NE SPUNE CE VA URMA DUPĂ BREXIT ȘI TRUMP 2600
MIHAI VITEAZUL! REMARCABIL ȘI FĂRĂ PRECEDENT LA TURCI, MERITĂ SĂ FIE CUNOSCUT DE ROMÂNI! 2726
ROMÂNUL CARE A CONDUS ULTIMA CRUCIADĂ 1696
AU FOST RUDE IANCU DE HUNEDOARA ȘI MAHOMED CUCERITORUL? 1628
DESPRE COANDĂ ȘI TERIBILELE ARME SECRETE ALE ROMÂNIEI 2390
FORMAREA ŞI ACTIVITATEA MINISTERELOR DE SECURITATE ŞI DE INTERNE ÎN RSSM (1945-1950) 1510
RSSM ÎN COMPONENŢA DISTRICTULUI MILITAR ODESA (1945-1953) 1853
GRADE MILITARE ŞI ÎNSEMNE DISTINCTIVE NAŢIONALE MILITARE ÎN SECOLELE XVIII ŞI XIX 5045
ROLUL OSTAŞULUI ÎN ISTORIA MILITARĂ 1886
BASARABIA ÎN AJUNUL RĂZBOIULUI SOVIETO-GERMAN 1672
RECRUTAREA ÎN ARMATA SOVIETICĂ A POPULAŢIEI BASARABIEI (ÎNCEPUTUL PERIOADEI POSTBELICE) 1825
OSTILITĂŢILE PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL (1914-1918) 2649
ÎNCEPUTUL DOMINAŢIEI RUSE ÎN MOLDOVA 1555
LISTE CU VOLINTIRI DIN BASARABIA PARTICIPANŢI LA RĂZBOIUL DIN 1806-1812 2188
BĂTĂLIA DE LA HOTIN DIN ANUL 1621. CAUZE ŞI ACŢIUNI STRATEGICE DE DINAINTEA CONFRUNTĂRII 1929
BINEFĂCĂTORI, INCLUSIV DIN DOMENIUL MILITAR, AI MĂNĂSTIRII JAPCA 2082
1711: „NENOROCITA CAMPANIE DE LA PRUT” A LUI PETRU I 3195
VOLUNTARII MOLDOVENI ŞI BULGARI DIN ARMATA RUSĂ (SF. SEC. XVIII − ÎNC. SEC. XIX): DOCUMENTE INEDITE 2415
ASEDIUL ŞI CUCERIREA CETĂŢII CHILIA (23-25 IANUARIE 1465) 3730
DIN ISTORIA TRUPELOR AEROPURTATE 3534
TOTALURILE ŞI URMĂRILE PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 10075
REFORMAREA TRUPELOR DE INFANTERIE ÎN PERIOADA ANILOR 1930-1945 3455
ORGANIZAREA DEPORTĂRII ÎN MASĂ DIN 5-6 IULIE 1949 4341
DRAPELE DIN EPOCA DE GLORIE A LUI ŞTEFAN CEL MARE 4691
PRIMA MARE VICTORIE A LUI ŞTEFAN CEL MARE 4103
PAGINI NEGRE ALE BASARABIEI (1940-1941) 2961
UN NEAM DE DREGĂTORI MILITARI, BOIERII ŞEPTELICI 5922
BOIERII MIHULEŢ DE LA ORHEI: UN NEAM DE CĂRTURARI ŞI MILITARI 3235
ASPECTE DIPLOMATICE ALE RĂZBOIULUI DE PE NISTRU 3131
ARMATA ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI DE PE NISTRU 3711
ASPECTE GEOPOLITICE ALE CONFLICTULUI TRANSNISTREAN 4382
ANARHIA DIN BASARABIA 2991
FORMAREA COMITETELOR MILITARE ALE BASARABENILOR 3626
PRIZONIERI ROMÂNI ÎN URSS 4169
CONSIDERAȚII ASUPRA LUPTELOR AERIENE DIN MOLDOVA, ANUL 1944 3265
SCHIMBAREA LINIEI DE HOTAR A BASARABIEI DE PE NISTRU PE PRUT CONFORM LEGISLAȚIEI RUSE DIN ANII '30 AI SECOLULUI XIX 2184
UNELE ASPECTE ALE PROBLEMEI MILITARE ÎN BASARABIA (SEC. XIX-ÎNCEPUTUL SEC.XX) 2998
ELEMENTE ALE PORTULUI MILITAR LA OȘTENII MOLDOVENI DIN PERIOADA MEDIEVALĂ 6931
SIMBOLURILE ARMATEI NAȚIONALE - STEMA, EMBLEMA ȘI DRAPELUL 4020
REPUBLICA MOLDOVA 11085
CONFLICTUL ÎNGHEȚAT DIN RAIOANELE DE EST ALE REPUBLICII MOLDOVA. EFICACITATEA OPERAȚIUNII PACIFICATOARE. 2394
''TESTAMENTUL'' LUI ȘTEFAN CEL MARE - ÎNTRE ISTORIE ȘI FICȚIUNE JURIDICĂ 4689
O RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ - DOMNIA LUI ȘTEFĂNIȚĂ LUPU (1659-1661) 3043
CONFRUNTĂRI MILITARO-DIPLOMATICE PE TERITORIUL ȚĂRII MOLDOVEI ÎN TIMPUL PRIMEI DOMNII A LUI RADU MIHNEA (1616-1619) 2716
CAROL AL XII-LEA LA VARNIȚA 1713 4052