UN NUME NECUNOSCUT ÎN ISTORIA BASARABIEI

Share

 

Grigore Terziman SublocotenentDosarele arhivelor păstrează, dar şi ţin în anonimat fapte şi nume ce merită a fi scoase în lumină. Nume devenite mari prin faptele ce le-au săvârşit, prin atitudinea ce au manifestat-o sau prin exemplul moral şi etic ce le-au reprezentat.

 

Fondul 1588 al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova conţine un şir de dosare ale membrilor Asociaţiei Ofiţerilor fostei Armate a Republicii Moldoveneşti, creată, din iniţiativa acestora în anul 19281. Dosarul 204 al acestui fond  sustrage atenţia, întâi de toate, prin fotografia unuia din membrii societăţii anexată la dosarul personal al acestuia.

 

Dosarul descoperă privirii şi conştiinţei noastre un adevărat erou al neamului: sublocotenentul Grigore Terziman2, originar din Basarabia.

 

Grigore Terziman fusese înrolat în armata rusească şi s-a aflat în serviciul militar activ al armatei imperiale, dislocată în diverse localităţi ale Rusiei, timp de 32,5 ani.3 A participat la războiul cu Japonia (în anul 1903), la primul război mondial şi s-a remarcat în vestita luptă de la Mărăşeşti.4

 

A fost unul din iniţiatorii şi organizatorii comitetelor moldoveneşti, care îşi propuseseră un şir de  revendicări, privitor la autonomia şi independenţa Basarabiei. Aceste asociaţii au servit drept bază pentru crearea unităţilor Moldoveneşti ale Armatei Naţionale, constituită în anul 1917. Grigore Terziman a participat şi la primul congres al militarilor basarabeni, care a adoptat autonomia republicii şi a susţinut decizia de a forma Sfatul Ţării ca organ central de conducere în Basarabia.5

 

Problema privind formarea unităţilor militare naţionale ale Republicii Moldoveneşti a fost soluţionată la Petrograd, de către o delegaţie, constituită din Furtună, viitorul comandant al I  Regiment moldovenesc, Pântea, primul director general responsabil de problemele militare, şi G. Terziman. Delegaţia a fost primită de Kerenski, şeful guvernului Rusiei, care acceptase propunerea moldovenilor, condiţionând ca structurile militare ale noii republici să fie şi în continuare controlate de conducerea rusă, şi ca acestea să acţioneze în baza indicaţiilor centrului.6

 

La 27 octombrie 1917 prin ordinul 056, aprobat de generalul rus Şcerbaciov, conducător al armatei ruse de pe frontul român a fost creată prima unitate a Armatei Republicii Democratice Moldoveneşti, regimentul I infanterie. În listele efectivului unităţii a fost inclus şi sublocotenentul Gheorghe Terziman (originalul unei fotografii a acestui efectiv se păstrează în fondurile Muzeului Armatei Naţionale ale Republicii Moldova). Unitatea conform amintirilor Şefului Statului Major Dumitru Bogos a fost încartiruită pe strada Bender, actuala Tighina, în opinia noastră, teritoriul actualei brigăzi II a Trupelor de Carabineri.7

 

Grigore Terziman a participat şi la prima paradă a unităţilor moldoveneşti, desfăşurată la 25 decembrie 1917, când regimentelor li s-au înmânat drapelele de luptă de către preşedintele Sfatului Ţării.8

 

Principalul motiv care ne-a determinat să punem în lumină personalitatea lui Grigore Terziman este faptul că distinsul nostu compatriot a fost decorat cu toate cele patru cruci Sfântul Gheorghe, cu patru medalii Sf. Gheorghe, cu alte 6 medalii  de aur oferite pentru vitejie în lupte. Pentru vitejia demonstrată în războiul ruso-japonez sublocotenentul G. Terziman a fost distins cu alte 3 decoraţii prestigioase. Pe parcursul luptelor a fost de 8 ori rănit şi de multe ori expus  unor pericole neordinare.9       (Crucea Sf. Gheorghe  se acorda în baza deciziei legislativului Rusiei şi se aproba de către ţar).10

 

Viaţa şi activitatea lui Grigore Terziman, ca şi a altor personalităţi notorii ale neamului nostru, constituie o pagină demnă de admirat, dar şi de ridicat la rangul de „fapte de glorie ale celor mai viteji dintre bărbaţii neamului”.

 

Scopul nostru a fost de a scoate din anonimat şi de a introduce în circuitul istoric a unor documente, care permit să nu lăsăm necunoscute şi umbrite de vreme nume şi fapte ce consonează cu idealurile poporului nostru.   

           

 

Summary

 

The article presents the life of an unknown hero of Bessarabia history- second lieutenant Terziman. He is awarded with the highest Russian orders and decorations, such as 4 orders Saint Gheorghe Cross. Having participated at the Russian-Japanese war and The first World War he was severely wounded for 4 times. He is one of the founders of National Army of Moldova in 1917. 

 

 

NOTE

 

1.Arhiva Naţională a Republicii Moldova, fond 1588, inv. 1, dos. 204, f. 2.

2.Terziman provine de la cuvântul „terzi”, care în traducere din limba turcă însemna traducător, folosit pentru popoarele creştine din Europa.

3.Vezi anexa 2

4.Ibidem

5.A.N.R.M., fond 727, inv. 2, dos. 19, f. 25; Soldatul Moldovan, nr. 71, 24 noiembrie, 1917.

6.V. Ciobanu, Militarii Basarabeni  în mişcarea naţională din anii 1917-1918. Teză. -Chişinău 2003, p. 83.

7.Gh. Pântea, Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii Basarabiei. –Chişinău 1932, p. 22.

8.A.N.R.M., fond 727, inv. 2, dos. 108, f. 45.

9.Vezi anexa.

10.Polnoe sobranie Zaconov Rosiiscoi Imperii, vol. VIII, Sanct-Petersburg 1834. p. 734.  

Autor: colonel Valeriu RUSU

Sursa: Revista „Cohorta”