SIMBOLURILE ARMATEI NAȚIONALE - STEMA, EMBLEMA ȘI DRAPELUL

Share

 

Simbolurile Armatei Naţionale – stema, emblema şi drapelul – au fost aprobate în cadrul şedinţei Comisiei Naţionale de Heraldică din 12 iunie 2000 şi prin ordinul ministrului apărării al Republicii Moldova nr. 144 din 30 august 2000 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la emblema, stema şi drapelul Armatei Naţionale”.

 

Stema instituţiei militare a Republicii Moldova reprezintă o acvilă de aur pe un câmp roşu, care ţine în cioc o cruce de argint, în gheara dreaptă – o spadă, iar în cea stângă – un buzdugan, ambele de argint, şi poartă pe piept un scut tăiat într-o zonă roşie şi una albastră, încărcat cu un cap de bour de aur, cu o stea cu opt raze între coarne, însoţit jos, în dreapta, de o roză heraldică, iar în stânga – de o semilună conturnată, toate, de asemenea, de aur.

 

Emblema Armatei Naţionale reprezintă o acvilă de aur, cruciată de argint, care ţine în gheara dreaptă o spadă, iar în cea stângă – un buzdugan, ambele de argint, purtând pe piept un scut tăiat, roşu şi albastru, încărcat cu un cap de bour de aur, cu o stea cu opt raze între coarne, însoţit jos, în dreapta, de o roză heraldică, iar în stânga – de o semilună conturnată, toate de aur; acvila broşează peste o cunună formată dintr-o ramură de laur şi alta de stejar, ambele de aur, unite la bază printr-o fundă tricoloră naţională.

 

Drapelul Armatei Naţionale a Republicii Moldova este reprezentat de o pânză dreptunghiulară albastră (2 x 3), cu o cruce plină galbenă, încărcată cu o altă cruce plină, mai îngustă, de culoare roşie; pe avers, în centrul crucii roşii, este amplasată emblema Armatei Naţionale a Republicii Moldova; într-o cunună similară cununii acesteia este înscrisă cu litere de aur deviza: “Pentru Onoare! Pentru Patrie! Pentru Tricolor!”.

 

 

The National Army’s symbols – the coat of arms, the emblem and the flag.

The National Army’s symbols – the coat of arms, the emblem and the flag – were approved during the meeting of the National Heraldic Commission on June 12, 2000 and by the order of the ministry of defense of the Republic of Moldova No. 144 of August 30, 2000 “On the Approval of the Regulation regarding the Emblem, Coat of Arms and Flag of the National Army”.

 

The coat of arms of the military institution of the Republic of Moldova represents a golden eagle on a red field, holding a silver cross in its beak, a silver sword in its right claw and a silver mace in its left claw; on its chest – a shield parted by fess in gules-azure, with a golden aurochs’ head, holding an eight-rayed star between its horns, accompanied, in the lower right corner, by a heraldic golden rose and in the lower left – by a left-facing golden crescent moon.

 

The Emblem of the National Army is a golden eagle, holding a silver cross in its beak, a silver sword in its right claw and a silver mace in its left claw, a shield parted by fess in gules-azure on its chest, wearing a golden aurochs’ head, with an eight-rayed golden star between its horns, with a heraldic golden rose in its lower right and a left-facing golden crescent moon in its left; the eagle is circled by a wreath composed of a golden olive branch and a golden oak branch, joined at the base by a tricolor ribbon, in the national colors.

 

The Flag of the National Army of the Republic of Moldova is represented by a rectangular blue cloth (2 x 3), with a full golden cross and a narrower red cross superimposed on it; on the obverse, in the center of the red cross, is placed the Emblem of the National Army of the Republic of Moldova; in a wreath similar to the latter’s, there is inscribed, with golden letters, the motto: “Pentru Onoare! Pentru Patrie! Pentru Tricolor!” (For Honor! For the Motherland! For the Tricolor!).