REPUBLICA MOLDOVA

Share


Harta Republicii MoldovaStatul Republica Moldova este situat în partea de sud-est a Europei. Şi-a proclamat independenţa la 27 august 1991. Forma de guvernare – republică parlamentară.

 

Se învecinează la vest cu România, iar la est cu Ucraina. Lungimea frontierei de stat cuprinde 1.906 km: frontiera cu România, stabilită de pe râul Prut, constituie 684 km, iar cu Ucraina – 1.222 km. Teritoriul Republicii Moldova întruneşte o suprafaţă de 33.843,5 km p. extinsă de la nord la sud pe o distanţă de 350 km şi de la vest la est – pe distanţa de 150 km.

 

Republica Moldova este amplasată în sud-vestul Câmpiei Europei de Est, ocupând interfluviul Prut-Nistru, inclusiv Podişul Moldovenesc, şi în partea stângă a fluviului Nistru, ajungând până la extremele sud-vestice ale Podişului Podoliei. Altitudinea maximă – 429 m; minimă – 4 m.

 

Populaţia Republicii Moldova constituie aproximativ 3.572.700 locuitori. Moldovenii (românii) reprezintă etnia majoritară şi întrunesc 78% din totalul populaţiei.

 Imnul Naţional al Republicii Moldova 

    Din punct de vedere teritorial-administrativ, Republica Moldova este împărţită în 32 de raioane, în care sunt încadrate 1.681 de localităţi, inclusiv 60 localităţi urbane, 5 municipii, 917 sate-reşedinţe ce includ 1.501 localităţi rurale. În componenţa ei intră şi o structură autonomă – Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia.

 

Capitala Republicii Moldova este oraşul Chişinău,cu o populaţie de aproximativ 785,1 mii locuitori.

 

Moneda naţională – leul moldovenesc (MDL).

 

Pe teritoriul ţării sunt înregistrate peste 15.000 de monumente ale patrimoniului cultural, dintre care aproximativ 2.700 monumente arheologice, 1.284 monumente istorice, 1.261 monumente de arhitectură etc.

 Drapelul Republicii Moldova

Drapelul de stat al Republicii Moldova este Tricolorul, format din trei fâşii de dimensiuni egale, de culoare albastră, galbenă şi roşie, dispuse vertical, pe fâşia din centru (cea galbenă) fiind amplasată stema. Stema de stat reprezintă un scut, în mijlocul căruia este amplasat simbolul tradiţional al capului de bour. Între coarnele bourului, pe partea superioară a scutului, pe roşu, este

Stema Republicii Moldova

plasată o stea cu opt raze; în partea inferioară, pe albastru, capul de bour este flancat, 

în dreapta, de un trandafir cu cinci petale, iar în stânga – de o semilună conturnată. Toate aceste elemente sunt din aur (heraldic - galben). Scutul este amplasat pe pieptul unei acvile ce poartă în cioc o cruce de aur şi ţine în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în gheara stângă – un sceptru de aur. 

 

 

 THE REPUBLIC OF MOLDOVA


The Republic of Moldova’s National MapThe Republic of Moldova is situated in the southeastern part of Europe. It proclaimed its independence on August 27, 1991. Form of government – parliamentary republic.

 

It neighbors Romania on the west and Ukraine on the East. The length of the state borders constitutes 1.905 km: the border with Romania, along the Prut river, represents 684 km, and the one with Ukraine – 1.222 km. The territory of the Republic of Moldova has a surface of 33.843,5 sq. km, stretching from north to south on a distance of 350 km and from west to east – on a distance of 150 km.

 

The Republic of Moldova is placed in the south-west of the Eastern Europe Plain, between the rivers Prut and Dniester, including The Moldavian Upland, and on the left bank of the Dniester river, reaching the south-western extremes of the Podolian Upland. The highest point – 429 m; the lowest – 4 m.

 

The population of the Republic of Moldova represents circa 3.572.700 inhabitants. Moldovans (Romanians) are the majority ethnic group, gathering around 78% of the population.

 National Anthem of the Republic of Moldova 

     From the territorial-administrative point of view, the Republic of Moldova is divided in 32 districts (raioane), which include 1.681 settlements, counting 60 urban settlements, 5 municipalities, 917 villages-residencies which gather 1.501 rural settlements. It includes an autonomous structure as well – The Autonomous Territorial Unit of Găgăuzia. 

 

National currency – moldavian leu (MDL).

 

On the country’s territory, there were registered more than 15.000 monuments of the cultural heritage, including circa 2.700 archeological monuments, 1.284 historical monuments, 1.261 architectural monuments, etc.

 The Republic of Moldova’s National Flag

The Republic of Moldova’s National Flag is the Tricolor, which has three equal bands, of blue, yellow and red colors, disposed vertically, the coat of arms being placed on the center band (the yellow one). The coat of arms represents a shield, which bears on its middle the traditional symbol of the aurochs’ head. Between the aurochs’ horns, on the superior side of the shield, on red, there is an eight-rayed star; on the inferior side, on blue, the aurochs’ head is flanked, on the right side, by a rose The Republic of Moldova’s National Coatwith four petals, and on the left side by a left-facing crescent moon. All these elements are golden (heraldic for yellow). The shield is placed on the chest of an eagle holding a cross in its beak, a green olive branch in its right claw and a golden scepter in its left claw.