27 MARTIE 1918, ACTUL UNIRII REPUBLICII DEMOCRATICE MOLDOVENEŞTI (BASARABIA) CU MAMA SA ROMÂNIA (1918)

Share

Sfatul_Tarii_1918Conţinutul Actului Unirii 

În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani, din trupul vechii Moldove. În puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-şi hotărască soarta lor de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama ei România.

Această unire se face pe următoarele baze:

Sfatul Ţării actual rămâne mai departe pentru rezolvarea şi realizarea reformei agrare, după nevoile şi cererile norodului. Aceste hotărâri se vor recunoaşte de Guvernul român.

Basarabia îşi păstrează autonomia provincială, având un Sfat al Ţării (Dietă), ales pe viitor prin vot universal, egal, direct şi secret, cu un organ împlinitor şi administraţie proprie.

Competenţa Sfatului Ţării este: a) votarea bugetelor locale; b) controlul tuturor organelor zemstvelor şi oraşelor; c) numirea tuturor funcţionarilor administraţiei locale prin organul său împlinitor, iar funcţionarii înalţi sunt întăriţi de Guvern.

Recrutarea armatei se va face, în principiu, pe baze teritoriale.

Legile în vigoare şi organizaţia locală (zemstve şi oraşe) rămân în putere şi vor putea fi schimbate de Parlamentul român numai după ce vor lua parte la lucrările lui şi reprezentanţii Basarabiei.

Respectarea drepturilor minorităţilor din Basarabia.

Doi reprezentanţi ai Basarabiei vor intra în Consiliul de Miniştri român, acum desemnaţi de actualul Sfat al Ţării, iar pe viitor luaţi din sânul reprezentanţilor Basarabiei în parlamentul român.

Basarabia va trimite în Parlamentul român un număr de reprezentanţi proporţional cu populaţia, aleşi pe baza votului universal, egal, direct şi secret.

Toate alegerile din Basarabia pentru voloste, sate, oraşe, zemstve şi Parlament se vor face pe baza votului universal, egal, secret şi direct.

Libertatea personală, libertatea tiparului, al cuvântului, a credinţei, a adunărilor şi toate libertăţile obşteşti vor fi garantate prin Constituţie.

Toate călcările de legi, făcute din motive politice în vremurile tulburi ale prefacerilor din urmă, sunt amnistiate.

Basarabia, unindu-se ca fiică cu Mama sa România, Parlamentul român va hotărî convocarea neîntârziată a Constituantei, în care vor intra proporţional cu populaţia şi reprezentanţii Basarabiei, aleşi prin vot universal, egal, direct şi secret, spre a hotărî împreună cu toţii înscrierea în Constituţie a principiilor şi garanţiilor de mai sus.

Trăiască Unirea Basarabiei cu România, de-a pururea şi totdeauna.

 

Preşedintele Sfatului Ţării,   I. Inculeţ

Secretarul Sfatului Ţării,   I. Buzdugan

 

Membrii Sfatului Țării care au votat Unirea 

Din cei 125 de deputaţi prezenţi, 86 au votat în favoarea Unirii, 3 au votat împotrivă, iar 36 s-au abţinut, 13 deputaţi fiind absenţi. Citirea rezultatului a fost însoţită de aplauze furtunoase şi strigăte entuziaste „Trăiască Unirea cu România!”.

Cei care au votat pentru Unire, pe 9 aprilie 1918 (27 martie stil vechi) (după nume, vârstă, profesie, grup etnic, judeţ):

Nicolae Alexandri, 60, ziarist, Hotin/Chişinău

Elena Alistar-Romanescu, 42, medic, Cetatea Albă/Chişinău

Alexandru Baltaga, 55, preot, Orhei

Constantin Bivol, 33, ţăran, Chişinău

Teodor Bârcă, 24, învăţător, Chişinău

Teodosie Bârcă, 23, ţăran, Soroca

Vladimir Bodescu, 50, avocat, Chişinău

Vladimir Bogos, 24, student, Chişinău

Nicolae Bosie-Codreanu, 32, inginer, Hotin

Ştefan Botnarciuc, 43, ţăran, ucrainian, Bălţi

Ignatie Budişteanu, 30, ţăran, Bălţi

Ilarion Buiuc, 27, ţăran, Orhei

Gheorghe Buruiană, 33, cooperatist, Chişinău

Ion Buzdugan, 30, învăţător, Orhei/Bălţi

Anton Caraiman, 38, ţăran, Orhei

Grigore Cazacliu, 26, student, Soroca

Ion Cazacliu, 48, funcţionar public, Soroca

Vladimir Cazacliu, 29, student, Soroca

Dimitrie Cărăuş, 25, student, Soroca

Vasile Cerescu (Ciorăscu), 31, ţăran, Chişinău

Nicolae Cernăuţeanu, 26, soldat, Hotin

Nicolae Cernov, rus, Tighina

Afanasie Chiriac, 27, ţăran, Dubăsari/Tighina

Vladimir Chiorescu, 30, cooperatist, Chişinău

Vasile Cijevschi, 37, ofiţer de armată, Tighina

Nicolae Ciornei, 25, ţăran, Cahul

Pavel Cocârlă, 24, artizan, Orhei

Ion Codreanu, 39, ţăran, Soroca

Ion Costin, 35, avocat, Chişinău

Ion Creangă, 24, învăţător, Dubăsari/Tighina

Anton Crihan, 25, student, Bălţi

Dumitru Dragomir, 28, ţăran, Cetatea Albă

Dumitru Dron, 25, student, Orhei/Bălţi

Felix Dutkiewicz, polonez, Lublin / Chişinău

Boris Epure, 36, funcţionar public, Chişinău/Bălţi

Pantelimon Erhan, 34, profesor, Tighina

Vasile Gafencu, 30, ţăran, Bălţi

Simion Galeţchi, Soroca

Andrei Găină, 33, ţăran, Orhei

Vasile Ghenzul, 35, funcţionar public, Chişinău

Alexandru Groapă, 38, funcţionar public, Bălţi

Nicolae Grosu, 27, student, Chişinău

Pantelimon Halippa, 34, ziarist, Soroca

Teodor Herţa, Orhei

Ion Ignatiuc, 25, ţăran, Bălţi/Chişinău

Ion Inculeţ, 35, profesor, Chişinău

Teofil Ioncu, 32, funcţionar public, Orhei

Vasile Lascu, 60, ziarist, Chişinău

Mihail Maculeţchi, 56, ţăran, Orhei

Dimitru Marchitan, 32, ţăran, Bălţi

Gheorghe Mare, 36, profesor, Cahul/Cetatea Albă

Nicolae Mămăligă, 38, ţăran, Chişinău

Vasile Mândrescu, 29, ţăran, Orhei

Dumitru Mârza, 23, profesor, Hotin

Mihail Minciună, 32, ţăran, Orhei

Alexandru Moraru, 37, ţăran, Hotin

Anatolie Moraru, 23, ţăran, Hotin

Zamfir Munteanu, Ismail

Gheorghe Năstase, 22, învăţător, Soroca

Teodor Neaga, 37, profesor, Chişinău

Constantin Osoianu, 32, ţăran, Bălţi

Efimie Palii, 37, ţăran, Soroca

Ion Pascăluţă, 25, soldat, Bălţi

Gherman Pântea, 24, învăţător, Bălţi

Ion Pelivan, 40, avocat, Chişinău/Bălţi

Petru Picior-Mare, 30, funcţionar public, Bălţi

Chiril Sberea, 27, inspector, Cahul

Andrei Scobioală, 32, profesor, Bălţi

Nicolae Secară, 24, profesor, Soroca/Chişinău

Timofei Silistaru, 23, ofiţer de armată, Ismail/Tighina

Elefterie Sinicliu, 22, ţăran, Orhei

Nicolae Soltuz, 60, ţăran, Soroca

Chiril Spinei, 34, ţăran, Soroca

Gheorghe Stavrii, 35, ţăran, Cahul

Constantin Stere, 54, profesor, Soroca

Iacov Sucevan, Chişinău

Nicolae Suruceanu, 28, ofiţer de armată, Chişinău

Teodor Suruceanu, 52, ţăran, Chişinău

Gheorghe Tudor, 33, învăţător, Bălţi

Ion Tudose, 33, ţăran, Orhei/Bălţi

Grigore Turcuman, 26, ţăran, Soroca

Vasile Ţanţu, 35, profesor şcolar, Chişinău

Leonida Ţurcan, 23, funcţionar public, Soroca/Chişinău

Teodor Uncu, 34, funcţionar public, Orhei

Ion Valuţă, 24, student, Bălţi

Vitalie Zubac, 23, ofiţer, Ismail


Voturi împotriva Unirii:

Ştefan Balmez, 35, funcţionar public, bulgar, Chişinău

Arcadie Osmolovschi, ucrainian

Mihail Starenki, ucrainian


Abţineri de la vot:

Philipp Almendingher, 50, ţăran, german, Cetatea Albă

Zaharia Bocşan, 49, ţăran, Bălţi

Gheorghe Brinici, 30, ţăran, ucrainian, Bălţi

Gavril Buciuşcan, 29, învăţător, Orhei

Nichita Budnicenco (Vilnicenco), 36, ţăran, ucrainian, Bălţi

Vasile Covali, ucrainian

Alexei Culeva, 43, ţăran, probabil bulgar, Ismail

Petre Culcev, 47, ţăran, bulgar

Vasile Curdinovschi, 46, profesor, Poltava

Dragomir Diaconovici

Serghei Donico-Iordăchescu, Chişinău

Ion Dumitraşcu, 28, ţăran, Orhei

Ion Harbuz, 31, funcţionar public, Chişinău

Alexandru Greculoff, rus

Isac Gherman, 60, avocat, evreu, Chişinău

Andrei Krupenski, ucrainian, Chişinău

Constantin Iurcu, 34, ţăran, Hotin

Eugen Kenigschatz, 58, avocat, evreu, Chişinău;

Teodor Kiriloff, 37, avocat, bulgar, Ismail

Ivan Krivorukoff, 42, muncitor, rus, Tighina

Samuel Lichtmann, 60, funcţionar public, evreu

Alexander von Loesch, german

Vladimir Lineff, 39, profesor, rus

Petre Maniţchi, 35, învăţător, rus

Dimitru Maldor, bulgar

Cristo Misircoff, 43, profesor, bulgar, Ismail

Teodor Moldovan

Iacob Nagorneac, 39, ţăran, ucrainian, Hotin

Teodor Nichitiuc, 35, inspector, ucrainian, Cahul

Petre Poliatenciuk, 36, funcţionar public, ucrainian, Podolia

Gheorghe Ponomareff, probabil rus

Ion Popa, 28, ţăran, Bălţi

Mihail Savenco, ucrainian

Moise Slutski, 62, doctor, evreu, Chişinău

Vladimir Ţâganco, 31, inginer, rus

Eftimie Vizitiu, 37, ţăran, Soroca


Absenţi de la sesiune:

Bajbeuk-Melicoff, 45, inspector, Armenian, Orhei

Ion Ceornega, 40, ţăran, Ismail

Teodor Corobcean, 37, cooperatist, Soroca

Ioan Herţa, 34, ţăran, Chişinău

Gutman Landau, 40, funcţionar public, evreu

Anton Novacoff, bulgar

Anton Rugină

Kalistrat Savciuc, ucrainian

Gheorghe Sârbu

Teodor Stanevici, 51, judecător, rus, Chişinău

Mendel Steinberg, evreu

Gheorghe Tcepciu

Alexandru Ţurcan, 32, ţăran, Soroca