UN SPIRIT ÎN CĂUTARE DE SINE

Share

Pavel Balan„Salvarea noastră e credința. Dumnezeu m-a ajutat ca lumina candelei de acasă

să nu se stingă niciodată, să-mi lumineze și astăzi drumul vieții”

La mulți ani, Maestre, La mulți ani, Pavel Bălan.

 

Numele omului de creaţie Pavel Bălan este bine cunoscut atât în cercurile de cultură, artă, ştiinţă din ţara noastră, cât şi peste hotare. A înregistrat performanţe majore pe parcursul celor peste 50 de ani de activitate profesională, realizându-se ca scriitor, cineast, regizor, operator, cercetător, fotograf, ş.a.

Absolvind una din cele mai prestigioase instituţii, Institutul Unional de Stat de Artă Cinematografică (ВГИК) Moscova (1965), se face cunoscut publicului larg, dar şi specialiştilor, ca realizator şi operator al mai multor filme documentare şi ficţiune, cunoscute nu doar în ţară, dar şi departe de hotarele ei, multe din lucrările sale de creaţie fiind apreciate la diverse festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale. Astfel, participând la diverse festivaluri de film în anii 1965-1992, s-a învrednicit de titlurile de Laureat al festivalurilor de film din Chişinău, Kiev, Riga, Sankt Petersburg, Moscova, Varşovia etc.

Chiar de la începutul activităţii sale a reuşit să se manifeste prin pelicule documentare, care au fost considerate opere valoroase ale cinematografiei naţionale „Piatră, piatră...”, „Fântâna”, „De-ale toamnei” - 1966, pentru care a primit premiul „Micul chihlimbar” la Festivalul Regional a celor cinci foste republici unionale (Bielorusia, Letonia, Lituania, Estonia şi Moldova) în anul 1966,  recunoscut încă din acele timpuri, ca fiind printre cei mai buni operatori moldoveni. Începând cu aceste filme şi pe durata întregii sale activităţi s-a impus drept un maestru rafinat al reportajelor cinematografice, creaţiile sale sensibilizând printr-o viziune aparte, poetică cu caracter profund naţional.

În anul 1967 alături de scenaristul V. Ioviţă şi regizorul Gh. Vodă  participă în calitate de director de imagine la turnarea  filmului de ficţiune de lung metraj „Se caută un paznic”, care a devenit şi prima peliculă realizată în limba română în Moldova, pentru care obţine la Festivalul Regional de la Riga diploma „Cel mai bun operator”.

De o înaltă ţinută plastică sunt şi alte filme de ficţiune ale maestrului Pavel Bălan, printre care enumerăm: „Podurile”, „Răsari, soare”, „Toate probele sunt contra lui”, „Mark Twain acuză...”, „Făt-Frumos”, „Codul - Tunetul de Sud”, „Ar fi avut o altă soartă”, „Rătăcirea demonului blând”,  „Corespondentul vostru special”etc.

În anii 80 în dorinţa de a acoperi vacuumul existent în societatea de atunci a cunoştinţelor cu privire la trecutul ţării şi tradiţiile naţionale, debutează ca regizor şi scenarist turnând mai multe filme documentare evocând datinele şi obiceiurile populare, istoria neamului şi importante personalităţi moldoveneşti („Varlaam”, „Anastasie Crimca”, „Petru Movilă”, „Vasile Lupu” etc.).

Omul de creaţie Pavel Bălan pe parcursul activităţii sale în domeniul cinematografiei a realizat o serie de filme valoroase la toate capitolele. După o carieră excelentă, regizorul demonstrează şi astăzi că este un creator consacrat.

În perioada renaşterii naţionale a participat personal şi ca un adevarat cronicar documentalist a filmat toate eveimentele ce au avut loc în ţara noastră de la primele manifestaţii naţionale, Marile adunări naţionale, Declaraţia de Independenţă dar şi a clipelor de grea cumpănă pentru Moldova, cum a fost războiul pentru independenţa noastră de la Nistru ş.a., materialele imortalizate despre acele timpuri reprezintă o adevărată comoară ce va sta la temelia acestei ţări. 

Eforturile de creaţie depuse de-a lungul anilor de maestrul Pavel Bălan s-au încununat printrun şir de lucrări editoriale foarte importante pentru cultura, arta, educaţia, ştiinţa naţională. Astfel, în 1966 este editată prima lucrare  - „Struguri în amiază”, după care au urmat multe altele cum ar fi „Tradiţii populare în arhitectura moldovenească” (1988), „Icoana sufletului nostru” (1992), „Ştefan cel Mare şi Sfânt” (1997), „Biserica Adormirii Maicii Domnului din Căuşeni” (1997), „Cetăţile sufletului. Mănăstiri şi schituri basarabene” (2002), etc.

 De o valoare incontestabilă pentru istoria, cultura şi etnografia naţională, în 1985, a fost realizată o lucrare de excepţie ce cuprinde elemente interzise şi ascunse în acele timpuri de către istoriografia şi ideologia din URSS – vorbim de renumita lucrare „Poliptic moldav”, care pe bună dreptate a devenit  o carte de vizită a ţării noastre peste hotare. În această lucrare se definesc abilităţile de cercetător consacrat al artei şi arhitecturii ecleziastice şi de fortificaţie medievale, artă populară, manuscrise, sculptură şi iconografie.

 În perioada renaşterii naţionale, în cadrul revistei „Moldova”a inaugurat o rubrică specială, numită „Tezaur” prin care autorul a deşteptat şi educat populaţia privind  trecutul nostru, mărturiile de dăinuire al statului şi culturii noastre, şi a prezentat cititorilor  monumentele naţionale, manuscrise şi broderii, icoane şi picturi murale, ce nu au fost  cunoscute - fiind interzise de regimul totalitar comunist de atunci.

În prezent, omul de creaţie Pavel Bălan colaborează  fructuos şi cu Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. A prezentat instituţiei circa 200 de materiale ilustrative de autor, în mare parte inedite. Oferă consultaţie redactorilor şi autorilor la compartimentele „Cinematografie”, „Artă”, „Arhitectură ecleziastică” etc. Este membru activ al Consiliului artistic.

Sub conducerea şi îndrumarea dumnealui au fost elaborate mai multe lucrări de valoare, el fiind susţinătorul moral şi creativ al câtorva generaţii de discipoli în domeniul cinematografiei, jurnalisticii, cercetării etc. Maestrul este membrul mai multor uniuni profesionale de creaţie, printre care Uniunea Cineaştilor, Uniunea Jurnaliştilor.

În ultimii 10 ani, Pavel Bălan a lucrat asiduu asupra definitivării unei noi opere editoriale care să cuprindă cercetări, mărturii şi imagini ale capodoperilor strămoşilor noştri, dovezi a dăinuirii noastre peste ani, păstrate pe teritoriul ţării şi strainătate, în acest sens, de autor au fost depuse eforturi considerabile de studiu şi investigare. În procesul elaborării acestei lucrări a fost studiat, cercetat şi generalizat un masiv considerabil de materiale dar şi a descoperit multe informaţii şi obiecte inedite, ce nu erau cunoscute specialiştilor în domeniu şi publicului larg. Considerăm că această nouă lucrare după editare va deveni una fundamentală pentru cercetători, publicul larg, dar şi pentru toţi iubitorii de frumos.   

Opera maestrului Pavel Bălan s-a impus de-a lugul întregii activităţi ca o valoare incontestabilă în domeniul patrimoniului cultural, al artei, al educaţiei artistice din republică. A generat un stil rafinat în arta cinematografică, a adus plastică şi eleganţă în arta fotografică. Prin cărţile sale şi cercetările efectuate a contribuit la educaţia tinerei generaţii în spiritul valorilor naţionale şi spirituale autentice. Întreaga sa creaţie duce faima ţării departe de hotare, promovând imaginea Republicii Moldova în mediul cultural, artistic şi ştiinţific internaţional.

Meritele domnului Pavel Bălan au fost apreciate la diverse expoziţii, festivaluri şi saloane internaţionale.