CRONICA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN, partea 22

Razboi_Transnistria_10La 22 iunie, Secretarul General al ONU, Boutros Boutros Ghali, şi-a exprimat profunda îngrijorare în legătură cu escaladarea evenimentelor din zona de conflict, cerând părţilor implicate să înceteze acţiunile de luptă şi să manifeste reţinere maximă.

Reafirmând poziţia forului legislativ privitor la soluţionarea paşnică a conflictului, Hotărârea Parlamentului din 23 iunie cu privire la unele căi de soluţionare a conflictului armat din raioanele răsăritene declara regiunea transnistriană şi or. Bender „zonă ocupată de unităţile Armatei a 14-a şi de alte formaţiuni paramilitare nelegitime, aflate de jure şi de facto sub jurisdicţia Rusiei”.

Instituţia legislativă a  decis  să  adreseze  ONU  rugămintea  „de  a  se  convoca  neîntârziat Consiliul de Securitate pentru examinarea problemelor privind agresiunea deschisă a Rusiei împotriva Republicii Moldova”.

După evenimentele de la Tighina, Ministerul de Externe s-a pronunţat în favoarea menţinerii în continuare a mecanismului cvadripartit al miniştrilor de externe, ca principal cadru de negocieri pentru soluţionarea paşnică a conflictului, pentru intensificarea contactelor bilaterale cu alte state.

La Istanbul, la 25 iunie, cu prilejul iniţierii cooperării în bazinul Mării Negre de către 11 state riverane, a avut loc o întrunire de lucru a preşedinţilor Republicii Moldova, României, Federaţiei Ruse şi Ucrainei, la care s-a discutat cu privire la conflictul din raioanele de est ale Republicii Moldova.

În urma unui schimb de opinii, şefii de state au decis, după cum se arăta într-un comunicat de presă, să propună părţilor în conflict: încetarea neîntârziată şi necondiţionată a focului; la 24 de ore de la stoparea focului să se procedeze la dezangajarea formaţiunilor înarmate; să se creeze zone şi culuare de securitate pentru circulaţia populaţiei civile, personalului medical şi pentru transportul de ajutoare umanitare pentru locuitorii localităţilor afectate. Aceste măsuri trebuiau să fie înfăptuite prin intermediul unei comisii parlamentare, formate din reprezentanţii ambelor părţi, cu participarea în calitate de observator a comisiei mixte cvadripartite.

Cei patru preşedinţi au indicat asupra necesitaţii examinării problemei ce vizează forţele de separare a părţilor în conflict.

Rusia s-a angajat să asigure neutralitatea Armatei a 14-a. Statutul armatei, termenele şi modalitatea de retragere a acesteia urmau să fie stabilite în cadrul negocierilor între Moscova şi Chişinău. Aceste negocieri urmau să înceapă „în cel mai scurt timp”. Imediat după încetarea focului trebuiau să fie create condiţiile favorabile întoarcerii refugiaţilor şi ajutorării, inclusiv prin intermediul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, altor organizaţii umanitare, a populaţiei din zonele afectate.

Şefii de state au propus Parlamentului de la Chişinău să examineze şi să rezolve chestiunea privind statutul raioanelor din stânga Nistrului ale Republicii Moldova.

Miniştrii de externe ai celor patru state trebuiau să se întâlnească în decurs de o săptămână de la data de 25 iunie, pentru a elabora programul de realizare a deciziilor luate la Istanbul.

Cei patru şefi de state au considerat necesar să se adreseze CSCE, solicitând contribuţia activă a acestuia la reglementarea conflictului prin bune oficii, dar şi prin urmărirea permanentă a respectării drepturilor omului. Oficialii erau decişi să accepte rolul pacificator mult mai activ al ONU în cadrul procesului de reglementare politică a diferendului din Republica Moldova, salutând decizia Secretarului General al ONU de a trimite în zona de conflict o delegaţie ce să stabilească faptele. Într-un apel adresat Moscovei, Tiraspolul şi-a exprimat regretul că nu a fost admis la reuniunea de la Istanbul.

 

În pofida măsurilor aprobate de şefii de state la Istanbul şi a deciziei forţelor de ordine moldoveneşti de a aplica întocmai aceste înţelegeri, formaţiunile separatiste nu au încetat operaţiunile de luptă, acţiunile lor soldându-se cu noi victime şi distrugeri în zona de conflict.

гис-технологии
ткани для вышивания